„Těší mě, že je o Slovanské procházky za poznáním tak velký zájem. Z náhradního projektu, který měl být náplastí na rušené pravidelné akce se stala vyhledávaná aktivita. Cílem je seznámit seniory se zajímavými místy na Slovanech,“ uvádí místostarosta Eva Trůková s tím, že se často jedná o místa, kudy účastníci procházek často sami denně chodí, ale neznají například jejich historii nebo plánovaný budoucí vývoj.

Seniory na procházkách provází lektoři což jsou převážně odborníci z odboru životního prostředí ÚMO Plzeň 2 – Slovany a pravidelně se jich účastní i zástupce obvodu, většinou paní místostarostka, která stejně jako lektoři zodpovídá otázky účastníků týkající se života na Slovanech.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Další letošní procházka, která je naplánována na 4. října, je prohlídka tramvajové vozovny, kam se senioři přáli podívat. Zájem je o ni je obrovský, již nyní jsou zaplněné dvě prohlídky a na seznamu je ještě desítka dalších náhradních zájemců.

Zájem byl ale i o prohlídky předešlé. „V letošním roce se konala první procházka v červnu, kdy jsem navštívila společně s padesáti seniory nově zrekonstruovaný objekt na Světovaru, kde vznikl vědeckotechnologický park TechTower a cyklostezku podél Radbuzy. Tu jsme prošli od Papírenské lávky, hovořili o úpravách břehů řeky, představili novou vyhlídku na pilíři a zastavili se na psím hřišti,“ popisuje první z letošních procházek Eva Trůková.  

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

V září se pak na přání seniorů konala prohlídka zelené střechy na panelovém domě, kam by se jinak nedostali. Jedná se přitom o unikát pobytové zelené střechy, která je nyní využívána jako relaxační a odpočinkové místo se zeleným trávníkem i záhony se suchomilnou vegetací. „Program této procházky posléze změnil déšť, proto se druhá část, při které jsme měli společně přejít na Jiráskovo náměstí, konala v zasedací místnosti slovanské radnice,“ uvádí Nina Myslíková z odboru životního prostředí, která přítomné seznámila s harmonogramem obnovy Jiráskova náměstí. Zodpovídala četné otázky, bylo vidět, že seniory obnova tohoto území velmi zajímá. Největší zájem jevili zejména o plán obnovy klášterní zahrady.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

V předešlých letech už senioři v rámci procházek navštívili například Koterov, Bručnou, mokřad na Černickém potoce, Chvojkovy lomy nebo Jiráskovo náměstí.