Celé Česko čte dětem. To je název obecně prospěšné společnosti, která má za cíl nejen přivést děti ke čtení nebo rozvíjet jejich fantazii, ale také vytvářet pevné rodinné vazby. Do projektu se zapojila také 23. mateřská škola z městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.

„Dětem jsme vždy četli, čteme a číst budeme, ale myšlenka, že bychom mohli čtení podporovat nad rámec u dětí i v rodinách se nám moc líbila. Pustili jsme se do toho po hlavě a s velkým nadšením. A po prvním měsíci jsme to nadšení přenesli i na rodiče a děti, což nás moc těší,“ popisuje začátky v projektu ředitelka školky Iva Adamová.

Největší novinkou slovanské mateřinky je otevření knihovny pro děti a dospělé. K dispozici je dvakrát do měsíce a už napodruhé zde pro velký zájem vypůjčili všechny knihy i audioknihy. Topoláčkova knihovna, jak ji zde říkají, dostala jméno podle Topolové ulice, kde školka sídlí. A pochlubit se může i vlastním logem.

„Navštěvují nás čtecí babičky, maminky i sourozenci, kteří chodí dětem pravidelně číst pohádku. Zkrátka čte nám celá rodina,“ říká Iva Adamová.

Do projektu se s radostí zapojila i slovanská místostarostka Eva Trůková, která přišla malým předškoláčkům číst z oblíbené pohádkové knížky svých dětí od Annette Langerové a Constaze Droopové – Nové dopisy od Felixe. „Není to jen cesta do světa fantazie, dobrodružství nebo poznání. Společné čtení znamená také společný zážitek, čas strávený pohromadě. Navíc rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení a utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem,“ uvádí Eva Trůková, která tuto knihu věnovala do Topoláčkovy knihovny, kde si ji děti budou moci vypůjčit.

Místostarostka oceňuje, že školka děti vede ke správnému zacházení s knihou. Všechny knížky tu najdete řádně zabalené a na obalu mají hodnotící list. Na něm děti mohou, dle vybarvených hvězdiček, předat dál svůj názor, zda se jim knížka líbila nebo ne.

„Jeden šikovný tatínek vyrobil strom, na který dáváme lístečky s názvem přečtené pohádky. Zelenou barvu mají lístky s pohádkou přečtenou u nás ve školce a oranžové nesou jména příběhů přečtených doma s rodiči, prarodiči nebo dalšími členy rodiny,“ popisuje ředitelka.

Děti se zástupkyní ředitelky Janou Šonkovou představují Pohádkový strom paní místostarostce TrůkovéDěti se zástupkyní ředitelky Janou Šonkovou představují Pohádkový strom paní místostarostce TrůkovéZdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Školka se účastnila také výtvarné soutěže ve spolupráci s 28. ZŠ v Plzni „Buďme spolu“. A děti si vymyslely pohádkové skřítky, kteří večer hlídají, aby se v rodině číst nezapomnělo.

„Jsem opravdu ráda, že se do projektu naše mateřinka takto pustila. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Zapojit se přitom může opravdu každý, stačí dvacet minut, každý den,“ vysvětluje místostarostka Eva Trůková.

Místostarostka Eva Trůková v obležení dětí z 23. MŠ Plzeň v knihovněMístostarostka Eva Trůková v obležení dětí z 23. MŠ Plzeň v knihovněZdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Celé Česko čte dětem bylo založeno v roce 2006. K myšlence o důležitosti předčítání dětem se od té doby přihlásily a online registrovaly více než čtyři tisíce škol, školek, knihoven, rodinných a mateřských center, měst, obcí, nemocnic či jednotlivců.