„Všechny houpačky a “houpací hnízda“, která na zimu z bezpečnostních důvodů uklízíme, jsou zpátky na hřištích. Ještě před sezónou jsme nechali vyměnit tabule s provozním řádem a identifikací jednotlivých hřišť. Mají rámy se zakulacenými rohy pro větší bezpečnost dětí,“ popisuje starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner. Kromě toho, jsou nové tabule také estetičtější a přehlednější.

Novinkou, která už v květnu rozšíří využití stávajících hřišť na Slovanech, jsou tři pingpongové stoly, které budou osazené do oblíbeného areálu Škoda sport parku a vnitrobloku Motýlí ulice.

close info Zdroj: MO Plzeň 2 - Slovany zoom_in

„Stále větší poptávku zaznamenáváme po možnostech různého vyžití ve volné přírodě. A právě z tohoto důvodu postupně pořizujeme venkovní pingpongové stoly do různých lokalit. Nyní je najdete například v Šeříkové či Barákové ulici, za jídelnou U Koně nebo za Beruškou,“ uvádí místostarostka Slovan Eva Trůková.

Zcela nové prolézačky, houpačky a další herní prvky mohou děti využívat v lesoparku Na Homolce. Správa veřejného statku města Plzně zde nahradila novými prvky původní dětské hřiště. Slavnostní otevření se za přítomnosti zástupců města Plzně a vedení slovanského obvodu konalo 19. dubna.  „Homolku milují všechny děti z blízkých mateřských i základních škol a nové hřiště jim tak nabízí další příležitost k jejich hrám. Věřím, že si rozmanité herní prvky užijí jak menší, tak ti větší,“ předpokládá Eva Trůková.

Herní prvky jsou vyrobené z akátového dřeva a děti si mohou vybrat mezi nenáročnými i obtížnějšími z nich. Nechybí zde například síťová prolézačka, provazová houpačka nebo stezka pro hbité děti. Výstavba hřiště stála 1,2 milionu korun včetně DPH.

close info Zdroj: MO Plzeň 2 - Slovany zoom_in

„Správa veřejného statku obměnila také několik herních prvků na nedalekém hřišti “Jetýlek“ v Jetelové ulici. Vyměnila velkou sestavu se skluzavkou, hrací sestavu pro nejmenší, takzvané minimondo a balancovací kládu,“ říká Lumír Aschenbrenner. Výměna vyšla na necelých 600 tisíc korun bez DPH. Prvky na obou hřištích jsou určené dětem od 3 do 15 let.

Slovanský obvod všechna hřiště také pravidelně kontroluje, pečuje o ně a opravuje je. Letos čeká kompletní rekonstrukce velmi využívané hřiště za jídelnou U Koně v Částkově ulici. Postavené bylo v roce 2009 a nyní již pomalu dožívá. Hřiště hojně navštěvují děti z okolních mateřských škol, jeho rekonstrukce je plánována na podzim.