Tato mateřinka byla jednou z posledních slovanských školek, ve které rekonstrukce kuchyně ještě provedena nebyla. „Mimo opotřebení za dlouhé roky užívání kuchyně, která slouží již od dob výstavby mateřské školy, bylo také nutné navýšit kapacitu uvařených jídel. V loňském roce se totiž otevřelo odloučené pracoviště této školky v bývalé správní vile, která je součástí nově zrekonstruovaného areálu Tech Tower na Světovaru,“ vysvětluje slovanská místostarostka Eva Trůková s tím, že od 1. září 2022 je zde v provozu třída Droníci. Odloučené pracoviště však vlastní kuchyň nemá a jídlo se proto dováží z 38. mateřské školy.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Rekonstrukce kuchyně trvala osm týdnů a zahrnovala výměnu elektroinstalace, rozvodných skříní, osvětlení, topení, obkladů a dlažeb. Oprava se neobešla bez instalatérských prací a stavebních úprav v podobě probourání příčky. Tím se prostor kuchyně také více otevřel. Zásadní položku pak tvoří dosud chybějící vzduchotechnika a v dnešní době již standardní nerezové nádobí. Celkem vyšla rekonstrukce včetně projektu a stavebního dozoru na 4 750 000 korun i s DPH.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

„Slovanský obvod do této školky investoval o prázdninách ještě jednou, a to do rekonstrukce dvou stávajících jídelních výtahů. Jeden z nich byl prodloužený až do druhého nadzemního podlaží, takže kuchařky nyní mohou jídla přepravovat komfortně a bezpečně také do horních tříd, zatímco dříve musely jídla vynášet po schodech,“ uvádí pozitiva rekonstrukce Eva Trůková.

Tato investiční akce byla soutěžena v samostatném výběrovém řízení a celkem rekonstrukce jídelních výtahů stála 1, 6 milionu korun včetně DPH, projektu i stavebního dozoru.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany