Masarykova základní škola byla první školní novostavbou v Plzni po vzniku samostatného Československa v Plzni a jedná se o dílo věhlasného architekta Hanuše Zápala. Skupinku pětačtyřiceti seniorů, v čele s místostarostkou Slovan Evou Trůkovou, provedl budovou architekt Petr Klíma a ředitel Antonín Herrmann. „Dozvěděli jsme se řadu informací o architektuře budovy, i o chodu školy. Zaujalo mě, že mezi účastníky byla spousta pamětníků, kteří zde absolvovali před lety školní docházku,“ prozradila místostarostka Eva Trůková. To byl zřejmě také důvod obrovské účasti. „Takto velký zájem jsme zaznamenali naposledy v minulém roce, kdy jsme v rámci tohoto projetu zamířili na prohlídku rekonstruovaného objektu technologického parku TechTower na Světovaru,“ doplnila Eva Trůková.

Zdroj: MO Plzeň 2 - Slovany

Účastníci procházky si prohlédli vstupní halu budovy Masarykovy základní školy, tělocvičnu i jednotlivé třídy, a na chvíli se tak mohli přenést v čase zpět do školních lavic. Od pana ředitele se dozvěděli zajímavosti ze života školy a na závěr od něj obdrželi Almanach vydaný ke stému výročí jejího založení.

Ze školní budovy se účastníci vydali do protější zahrady dominikánského kláštera. Projekt okrasné a užitkové zahrady s pravoúhlou sítí cest vypracoval v roce 1914 Karel Sousedík. Na místě se slova ujala Nina Myslíková z odboru životního prostředí ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Seniory seznámila s historií zahrady i její plánovanou obnovou. Při procházce si společně prohlédli stromy, keře, bylinkovou spirálu i vyvýšené záhony, na kterých žáci Masarykovy ZŠ pěstují zeleninu. Na pozvání pana ředitele sem mohou zavítat účastníci znovu 8. a 9. června v rámci Víkendu otevřených zahrad, kdy se zahrada výjimečně otevře široké veřejnosti.

Zdroj: MO Plzeň 2 - Slovany

„Letošní první a velmi milé setkání jsme zakončili na Jiráskově náměstí v lotyšské kavárně Kafe Pankuka. Bylo mi potěšením sem všechny přítomné seniory pozvat na kávu a zákusek,“ dodal závěrem starosta Slovan Lumír Aschenbrenner.

Druhým setkáním v rámci projektu Slovanské procházky za poznáním byla prohlídka závodu STOCK Plzeň – Božkov s. r.o., kdy si skupinka třiceti slovanských seniorů prošla ve středu 27. května prostory božkovské výrobny oblíbených lihovin.

Zdroj: MO Plzeň 2 - Slovany