„Jedná se o analytický dokument, který nechalo město zpracovat na základě požadavků občanů. V blízké budoucnosti je naplánováno několik dopravních staveb, jejichž výsledkem by mělo být odvedení velké části dopravního zatížení ze Slovan i centra města,“ vysvětluje Petr Raška z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a doplňuje, „dokument, který bude nyní představen veřejnosti, měl za cíl prověřit všechny možné varianty, kudy tuto dopravu vést tak, aby bylo zatížení obytných území co nejnižší, to znamená, aby se co nejefektivněji využil městský okruh.“ V případě Slovan se jedná zejména o způsob napojení uliční sítě na připravovanou východní část městského okruhu, jehož realizace se předpokládá po roce 2030.

Setkání se zúčastní jak zástupci města a městského obvodu, tak zpracovatelé analýzy, kteří ji občanům představí v první části setkání.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Následovat bude prostor pro dotazy obyvatel. Dokument bude po představení uveřejněn také na webu ukr.plzen.eu, kde se s ním budou moci zájemci seznámit detailněji. Případné dotazy k analýze lze zasílat do 13. 10. 2023 na e-mail ukrmp@plzen.eu.