Měla tudy vést železniční vlečka napojená z trati Plzeň-Železná Ruda u Fodermayerovy nemocnice do slovanské papírny. Plány zhatila druhá světová válka a vlečka zůstala nikdy neuskutečněným snem, který připomínají jako dva němí svědci jen opuštěné pilíře u řeky Radbuzy. Až dosud. Slovanský obvod se totiž rozhodl proměnit nevzhledné místo jako vyhlídku.

„Pilíř se nachází poblíž stále více frekventované trasy kolařů, skejťáků i chodců a dlouhá léta dělá této lokalitě docela ostudu. Proto jsme se namísto jeho odstranění rozhodli využít jej a proměnit v trochu netradiční místo odpočinku,“ vysvětluje starosta Slovan Lumír Aschenbrenner.

S realizací ocelové konstrukce na nevyužívaném pilíři začal obvod na podzim loňského roku. Vysoce frekventovaná cyklostezka se tak ozvláštnila o novou atraktivitu, která navíc bude mít i naučný charakter. „Vyhlídku totiž doplní naučné tabule, z nichž se veřejnost dozví nejen o historii pilíře, ale i o floře a fauně, která se zde vyskytuje a o dalších historických stavbách v této lokalitě,“ doplnil starosta.

Stavbu odstartovaly drobné stavební práce, jako kácení náletů v bezprostřední blízkosti pilíře a očištění jeho koruny. Přibyl chodníček k budoucímu schodišti, hromosvody i kamenné rovnaniny v patě pilíře. Současně se vyráběla v dílně kovová konstrukce vyhlídky.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

„Na jaře pak započaly práce, které nám však neustále brzdilo deštivé počasí. Stačila se osadit ocelová konstrukce na vrchol pilíře a zaměřit schodiště, které se mohlo sice vyrobit, ale osadit až po očištění a vyspárování zdiva. To ale bylo možné jedině na suchém povrchu. Z toho důvodu musel být termín dokončení prací posunutý z dubna na konec května. Po očištění kamenného povrchu od nevzhledných grafit se v polovině května schodiště konečně osadilo a do konce měsíce byla hotová celá stavba,“ popisuje průběh prací místostarostka obvodu Eva Trůková.

Návštěvníci cyklostezky podél Radbuzy se nyní mohou kochat stejným pohledem, jaký by nabízela lávka umístěná podél železniční vlečky, kdyby byla dostavěna.