Kvalifikačních kol sportovních her, které pořádá město Plzeň ve spolupráci s Nadací sportující mládeže a Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni, se zúčastní téměř 1300 předškoláků ze čtyř největších plzeňských obvodů.

V úterý 12. března přišli do kulturního domu Šeříkovka pozdravit sportující děti z 25. MŠ Plzeň a 23. MŠ Plzeň starosta Slovan Lumír Aschenbrenner spolu s místostarostkou Evou Trůkovou.

„Tento projekt považuji za velmi přínosný, učí naše nejmenší hře fair play, radosti z pohybu, povzbuzuje jejich ambice, ale také jim ukazuje, jak se vyrovnat s prohrou a že být první není nakonec to nejdůležitější. Rád bych poděkoval učitelkám našich mateřinek za to, jak děti na soutěž připravují,“ říká starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

V kvalifikačních kolech děti poměří svoje schopnosti ve čtyřech disciplínách: hodu do dálky, skoku z místa, běhu kolem met a přeskakování a podlézání překážky. Z každého obvodu pak postoupí nejlepší čtyři týmy do velkého červnového finále, kde se k nim připojí i družstva z ostatních menších plzeňských obvodů. Konat se bude 6. června na Atletickém stadionu města Plzně. „Děti budou moci zakusit pocity opravdových sportovních šampionů, a ať už výsledky dopadnou jakkoli, já budu samozřejmě držet palce našim slovanským předškoláčkům,“ uvádí Eva Trůková, místostarostka Slovan.

Zdroj: MO Plzeň 2 – Slovany

Celkem se do této atraktivní události zapojí všech 47 mateřských škol zřízených městem Plzní. Během finále čeká soutěžící děti i doprovod další bohatý program včetně dobrovolného běhu na 400 metrů, kde nejlepší běžec získá titul Předškolák města Plzně.