Místostarostka městského obvodu Plzeň 2 - Slovany vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti z mateřinek již pět let. „V minulých letech zpracovávali malí umělci vánoční téma v zimě a na jaře téma velikonoční. Letos jsme se rozhodli nahradit jarní motivy letními. Téma znělo: Těšíme se na prázdniny a děti se ho chopily naprosto úžasně,“ nešetřila chválou Eva Trůková.

Soutěžit mohly děti ve věku tři až šest let, které jsou žáky jedné ze slovanských mateřských škol. Svá díla tvořily společně v rámci denního programu školky nebo samostatně doma s rodiči, či prarodiči. Na formát A4 směly použít barevné fixy, křídy, pastelky i temperové barvy. Děti malovaly nejčastěji sluníčko, zmrzlinu, vosy, motýly, ale našly se i takové, které ztvárnily plavce, výletníky ve stanu nebo při letu horkovzdušným balónem.

Zdroj: MO Plzeň 2 - Slovany

Do soutěže se zapojilo všech třináct mateřinek, které přihlásily téměř dvě stě obrázků. Z nich vybrala 2. května porota šestadvacet nejzajímavějších, jež grafička zapracovala do návrhů billboardů. „Vylepené byly na konci května na čtyřech místech v obvodu, kde po jeden měsíc určitě potěší oko nejen našich občanů,“ míní místostarostka Eva Trůková.