Předsedou horní parlamentní komory byl po náhlém úmrtí Jaroslava Kubery v roce 2020 zvolen Miloš Vystrčil (ODS). Letos na podzim senátní mandát obhajuje. Předseda horní komory je druhým nejvyšším ústavním činitelem. V té současné zasedají dva ministři Fialovy vlády, ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

Senátoři schvalují všechny zákony, které prošly Poslaneckou sněmovnou, kromě zákona o státním rozpočtu. Projednat je musejí do 30 dnů od jejich postoupení. Mohou je přijmout, zamítnout, nebo vrátit dolní komoře s připomínkami. Poslanci v takovém případě o návrhu hlasují znovu. Mohou ho schválit v senátním znění, nebo v původní podobě, k čemuž potřebují nejméně sto hlasů.

Senát jako celek má zákonodárnou iniciativu. K přijetí ústavních zákonů včetně změny Ústavy ČR je potřeba třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Senátoři například schvalují návrhy prezidenta republiky na členy Ústavního soudu nebo Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Volby do Senátu 2022

Kdy:

  • první kolo:
    • pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
    • sobota 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
  • druhé kolo:
    • pátek 30. září od 14.00 do 22.00 hodin 
    • sobota 1. října 2022 od 8.00 do 14.00 hodin

Kde:
Volit se bude ve třetině volebních obvodů, v nichž bylo 27 senátorů zvoleno před šesti lety. Konkrétně v těchto volebních obvodech:

Senátoři z roku 2016Senátoři z roku 2016Zdroj: Deník

Kdo:
Senátory může volit občan ČR, který aspoň v druhém kole volby dosáhl 18 let a není nesvéprávný k výkonu volebního práva.

Jak:
Občané z daného volebního obvodu dostanou do schránek lístky se jmény kandidátů, ale pouze před prvním kolem volby. V senátních volbách se nekroužkuje ani nekřížkuje. Volič vybraný hlasovací lístek se jménem jednoho kandidáta následně v obálce vloží do volební urny.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce či města, ve kterém má trvalý pobyt a je zde zapsán ve stálém seznamu voličů. V daném obvodě ale může hlasovat s voličským průkazem v jakékoli volební místnosti.

Vítězem za daný obvod se stává kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Toho může dosáhnout již v prvním kole, častější je však případ, kdy dva kandidáti s nejvíce hlasy postupují do druhého kola.

Plat a příspěvky

Měsíční hrubý plat senátora včetně náhrad činí 90 800 korun. Předseda výboru bere 127 800 korun, místopředseda Senátu 173 200 korun a předseda horní komory 243 800 korun. K tomu jim ještě náležejí náhrady.

Státní příspěvek na mandát senátora činí ročně 900 000 korun.

Limit na financování senátní kampaně činí 2,5 milionu korun.

Zdroj: Deník, Sbírka zákonů, MV ČR, ČTK