U členů skupiny bylo navíc nalezeno při domovních prohlídkách více než  dvě stě kusů chráněných zvířat. Některá vycpaná, jiná v mrazácích.

Na případu s krycím názvem „Lovec“ spolupracovali celní specialisté se slovenskými kriminalisty od srpna 2017. „Šlo o rozkrytí činnosti skupiny lovců, pytláků a překupníků, která působila na území Slovenska a České republiky,“ informovala mluvčí celníků Martina Kaňková. Dodala, že dle vstupních informací měli být v blíže nespecifikované pronajaté honitbě na území ČR vypuštěni tři tygři a poté uloveni skupinou lovců ze Slovenské republiky, kteří za tento lov zprostředkovateli náležitě zaplatili.

„Tygři patří k druhům nejpřísněji chráněným mezinárodní úmluvou CITES a jejich úmyslné zabíjení je v rozporu s národními i mezinárodními předpisy. Zároveň jde o vysoce nebezpečná zvířata, jejichž vypuštění do nijak neoplocené a nezabezpečené honitby znamená extrémní riziko pro veřejnost,“ uvedla Kaňková s tím, že bylo velmi zarážející, že dle získaných operativních informací nešlo o první případ tohoto typu lovu exotických zvířat v prostředí české honitby a podobné zvrácené lovy byly v České republice uskutečňovány v minulosti již několikrát. „Pro některé lovce bohužel znamená ulovení velké kočkovité šelmy významný zážitek, za nějž jsou ochotni zaplatit značnou částku,“ poznamenala mluvčí.

V průběhu prověřování byly ztotožněny jednotlivé osoby, které se plánovaného lovu měly zúčastnit. Později byly získány bližší informace o celé skupině, jejích vzájemných kontaktech a vztazích. Kromě lovců je podezřelou osobou také zprostředkovatel, který lovcům domluvil kontakt s organizátorem lovu a po lovu měl ulovené šelmy preparovat. Dále organizátor, který měl zprostředkovat získání tygrů a zajistit bezproblémový průběh lovu a za tuto spoluúčast inkasoval zálohu 30 000 EUR. Následně i dodavatel, který měl přímo dodat exempláře tygrů a za to dostal zálohu 100 000 korun.  K lovu tygrů v české honitbě mělo dle dostupných informací dojít v průběhu března až dubna 2018, nakonec se však plánovaný lov neuskutečnil, protože dodavatel tygrů od obchodu na poslední chvíli ustoupil a šelmy za účelem lukrativnějšího finančního zisku legálně vyvezl.

Další činnost skupiny spočívala podle celníků v dovozech ulovených chráněných zvířat z různých částí světa. Šlo o lovecké trofeje kočkovitých šelem, medvědů, vlků, rysů, levhartů, slonů, losů, tetřevů, tetřívků a dalších druhů. „Část dovozů probíhala legálně s patřičnými povoleními, jiné však byly realizovány nelegálně bez povolení. Dovezené trofeje zpracovával preparátor v preparátorské dílně a poté je dodával klientům,“ informovala Kaňková.

Při prověřování byly získány i informace o nelegálním lovu českých chráněných druhů zvířat přímo v České republice. Zdokumentováno bylo např. nelegální zastřelení rysa ostrovida na Šumavě. „Šlo o samici „Michelle“ z původní šumavské populace (oblast Prachatic), která v listopadu 2018 vodila své mládě. Pouze šestiměsíční rysí mládě nemělo po smrti své matky žádnou šanci na přežití. Lovec nejen zabil samici, ale způsobil také utrpení mláděte, které hynulo hlady nejspíše několik dalších dnů, možná i týdnů,“ popsala Kaňková. Doplnila, že se podařilo se zadokumentovat činnost osob bezprostředně po zastřelení rysice, převoz těla k preparátorovi, zpracování na dermoplastický preparát i samotné vyzvednutí hotového exponátu lovcem-majitelem. „Úmrtí dospělé rysice a zkušené matky, jakou byla kočka Michelle, navíc s kotětem, je těžkou ranou pro celou česko-bavorsko-rakouskou rysí populaci. Ta v současnosti čítá pouhých 33 rysích rodin na území všech tří států, každá rodina má tak velký význam pro přežití celé populace,“ uvedla Tereza Mináriková z ALKA Wildlife.

V rámci „Lovce“ provedli celníci ze sekce pátrání Generálního ředitelství cel v letech 2019 a 2020 domovní prohlídky, při nichž objevili 204 exemplářů chráněných živočichů (medvědy, vlky, rysy, tetřevy, tetřívky, karakaly, lvy, pumy, levharty, losy, dravé ptáky, sovy atd.). Část exemplářů byla zpracovaná ve formě dermoplastických preparátů, vypreparovaných kůží či vybělených lebek, část byla v tzv. surovém stavu (celá mrtvá těla, části těl a nezpracované kůže). „Některá místa, kde probíhaly domovní prohlídky, připomínala spíše scény z hororu. V jednom domě bylo nalezeno 13 velkých pultových mrazáků plných mrtvých zvířat včetně rysů ukrytých pod mraženým hráškem, stovky tlejících kůží, paroží, po zemi se povalovaly kosti a různé zbytky těl. Mezi zajištěnými exempláři bylo i medvědí maso označené nápisem brum-brum,“ konstatovala Kaňková.

Společenskou a kulturní hodnotu rysa ostrovida a ostatních zajištěných chráněných živočichů stanovili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na částku 7 686 598 Kč.

Důkazy předali celníci Policii ČR. Obviněno bylo celkem dvanáct osob.