Vrága ve svém znaleckém posudku, který si u něj objednala policie, hovoří o tom, že cihlářská surovina je asi jen na pěti procentech pozemků. Jinde ne. V žádném případě tam podle znalce Vrágy není zásoba cihlářské hlíny za 323 milionů korun, jak prezentovali dva jiní znalci, kteří jsou v současné době stíháni pro zkreslený znalecký posudek.

Vrága svůj závěr prezentoval v úterý před Krajským soudem v Plzni, kde se z trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění zodpovídají plzeňský podnikatel Jaroslav Novák, klatovský podnikatel Jiří Kurtinec a plzeňský vysoký manažer a předseda představenstva firmy ZAT Příbram, a. s., Jaroslav Scharf. Poslední dva jmenovaní jsou kromě toho obžalováni ještě z podvodu, za který mohou skončit až na dvanáct let za mřížemi.

Boháči nebo chudáci?

Úterní svědectví znalce Vrágy bylo pro soud důležité. V jádru celé kauzy totiž stojí právě výše zmíněné pozemky. Velmi zjednodušeně řečeno, jedni znalci tvrdí, že na pozemcích je obrovská zásoba cihlářské hlíny, jiní říkají, že tam není skoro nic. Na jedné misce vah tedy leží pohádkově bohatá půda, která svému majiteli může přinést opravdový blahobyt, a na misce druhé pole za pár šupů, na kterém si jeho majitel může třeba zasadit brambory.

V případě, který se projednává před krajským soudem, drželi majitelé v ruce první misku. Měli totiž k dispozici znalecké posudky, které stvrzovaly, že v podloží oněch pozemků je zásoba cihlářské hlíny za 323 milionů korun. Představenstvo společnosti Cihelny Kryry, ve kterém obžalovaní seděli, založilo v lednu 2006 společnost Novosedly, a. s., jejímž kapitálem se staly právě tyto pozemky. Společnost tak držela 323 akcií po jednom milionu korun a mohla čile obchodovat.

Scharf s Kurtincem se logicky pustili do obchodu. Podle obžaloby převedli akcie vydané společností Novosedly z majetku jejího akcionáře – společnosti Cihelny Kryry – do majetku firmy Českomoravská správcovská a obchodní (ČMSO), která mimo jiné vlastnila například i akcie ZATu. Všechno by se zdálo být v pořádku, kdyby posléze nepřišla policie s tím, že pozemky jsou takřka bezcenné, což de facto nuluje kapitál společnosti Novosedly. Celá transakce tak nápadně připomíná tzv. tunelování.

Věděli o tom

Policie totiž argumentuje právě posudkem znalce Vrágy. Posudek dvojice plzeňských znalců podle policie hodnotu pozemků mnohonásobně nadhodnocuje, čehož měli obžalovaní zneužít k podvodu a ke svému obohacení. Podle státního zástupce totiž dobře věděli, že pozemky jsou takřka bezcenné a že v rukou obrazně řečeno mají onu prázdnou misku, kterou si naplnili díky zkresleným údajům dnes obviněných znalců.

Bezcenné ložisko

Diametrální rozdíl mezi znaleckými posudky, vysvětlil Vrága jednoduše. Plzeňští znalci prý oceňovali daleko větší plochu, než mají ony dva pozemky, a k výpočtu použili tzv. výnosnou metodu, což je podle něj nesprávné, snadno prý mohou vzniknout rozdíly. Podle jeho mínění je však i 323 milionů korun přemrštěná částka. „S jejich závěrem nesouhlasím. Mým závěrem je, že to ložisko je ekonomicky nevyužitelné,“ podotkl Vrága. Doplnil, že v ČR ani v EU však neexistuje jednotná metodika pro takovéto výpočty.

Obžalovaného Scharfa Vrágova výpověď zaskočila. Trvá totiž na tom, že byl vždy přesvědčený o tom, že obrovská zásoba cihlářské suroviny pod pozemky opravdu je. „Jsem jenom překvapen tím, že jedni znalci řeknou tři sta a jiní nic,“ uvedl Scharf a Kurtinec mu přikyvoval. Obžalovaný Novák, který se cítí jako Scharfova oběť, to komentoval slovy: „Celé je to podvod, ať si to pan Scharf uvědomí a řekne to. Ušetříme si čas a můžeme se těšit na rozsudek,“ pronesl. Scharf během jeho proslovu kroutil hlavou.

Před soudem včera vypovídal i bývalý společník Scharfa a Nováka Pavel Němeček, který stejně jako Novák tvrdí, že společnost Novosedly vznikla jen za účelem vytunelování ČMSO. Podle jeho slov všichni společníci už v roce 1998, kdy byla založena společnost Cihelny Kryry, v jejímž držení ony pozemky původně byly, věděli, že půda je bezcenná.

Scharf jeho výpověď odmítl s tím, že Němeček s Novákem jsou proti němu spolčeni a chtějí ho dostat za mříže.