Osmačtyřicetiletá žena zažádala v září 2011 a v říjnu 2012 o dotaci z fondu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ačkoli věděla, že společnost má dluhy. Žádosti byly dohromady na deset milionů korun.

První žádost byla na 3,7 milionu korun, ministerstvo pak společnosti přidělilo sedm set tisíc korun. O rok později bývalá šéfka pečovatelského domu zažádala o 6,3 milionu korun. Protože vyšlo najevo, že společnost Seniorský dům a S. O. S. Penzion má finanční problémy, konkrétně dluhy u Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-sever a u zdravotních pojišťoven, žádná částka už vyplacena nebyla. O provozovatele zařízení se pak začali zajímat kriminalisté.

Společnost fungovala ještě loni na jaře. Poté se ocitla v insolvenci. Devatenáctého dubna se pak z domu muselo odstěhovat 42 seniorů. Pro dvaatřicet z nich obec ve spolupráci s krajským úřadem našla jiné útočiště, o deset důchodců se postarali příbuzní.

Hollá, která byla ještě za minulého režimu třikrát trestána, před soudem řekla, že když podávala první žádost o dotaci, nevěděla, že společnost má závazky u sociálního úřadu a u pojišťoven. „Já jsem se neobohatila. Všechno šlo na mzdy zaměstnanců," uvedla před soudem. Když podávala druhou žádost, o dluzích věděla. „Ptala jsem se telefonicky na ministerstvu, že když máme splátkový kalendář, zda můžeme žádat o dotaci. A řekli mi, že ano," vysvětlovala soudu. Pak ale přiznala, že splátky společnost nehradila, protože měla finanční potíže. „Měli jsme problémy s odvody, lepili jsme to, jak to šlo. Když přišly třeba čtyři důchody, za platili jsme to nejakutnější," uvedla Hollá.

Podle účetní byla společnost od počátku fungování, tedy od ledna 2011, ve ztrátě. „Paní Hollá to musela vědět, měla přístup k účtům, měla výpisy z banky," řekla účetní.

Hollá je v souvislosti s pečovatelským domem, který provozovala se svým manželem, souzena ještě u Okresního soudu Plzeň-sever. Podle obžaloby zpronevěřila více než tři miliony korun svých klientů. Dvěma seniorům, kteří jí svěřili své platební karty, měla navíc z účtu vybrat přes milion korun.

Hollé hrozí až deset let vězení. Jednání pokračuje v dalších dnech.