Jednání u okresního soudu nařízené na pátek se nekonalo, žalovaná strana (tedy ZZS PK) se totiž odvolala proti rozhodnutí okresního soudu, který jí zamítl prominutí zmeškání lhůty pro doplnění důkazů.

Právní zástupce ZZS PK Václav Hajšman dodal návrhy důkazů s přibližně desetidenním zpožděním a následně žádal o prominutí zmeškání lhůty. Žádal mimo jiné vyslechnutí ředitele ZZS PK Iva Rady a doplnění listinných důkazů. Soud však jeho žádosti o prominutí nevyhověl. Proti tomu se Hajšman odvolal ke krajskému soudu, samotné jednání se záchranáři tedy může pokračovat právě až po jeho rozhodnutí. Kdy to bude, však není jasné.

Záchranka čelí jednadvaceti žalobám od svých zaměstnanců, podle nichž jim vedení v letech 2006 až 2008 neoprávněně snížilo nebo odebralo osobní příplatky. Podle zaměstnavatele bylo vše v naprostém pořádku a ke snížení vedla nepříznivá ekonomická situace. Zaměstnanci, kteří podali žaloby, si to ale nemyslí, neboť v době odebrání osobních příplatků záchranka vyplácela některým zaměstnancům nadstandardní platy.

V současné době probíhá pilotní spor s dispečerkou Hanou Šlajsovou, ovšem jednání týkající se dalšího zaměstnance ZZS PK je plánováno již na duben. Ostatní spory jsou prozatím pozastaveny a soud by v nich měl pravděpodobně rozhodnout stejně jako ve sporu, který skončí první.

Nespokojení záchranáři také začátkem února navrhovali smírné mimosoudní řešení. Záchranka však vyplacení nárokovaných osobních příplatků (bez mnohatisícových úroků z prodlení) a uhrazení padesáti procent veškerých nákladů řízení, které můžou jít do statisíců korun, odmítla. „Nejde o pokus o smír, protistrana v návrhu požaduje přesně to, co žaluje. Neuhnuli ani o kousek,“ vyjádřil se tehdy Rada.

Právě dosavadní ředitel Rada ale k 31. květnu u záchranky končí. „Odchází na vlastní žádost, prý jde na lepší místo,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Václav Šimánek. Výběrové řízení na nového ředitele prý bude vyhlášeno do konce března. „Doufám, že se přihlásí dostatek uchazečů, abychom měli z čeho vybírat. Důležité je, aby to byl odborník,“ dodal radní.

Zda i spory na záchrance přispěly k odchodu ředitele Rady, se Deníku nepodařilo zjistit, ředitel už týden hovory nepřijímá a na sms zprávy nereaguje. Kraj však jisté uklidnění situace na záchrance předpokládá. „Jiný management, jiné problémy, neumím dopředu říct, jak se situace vyvine. Je ale možné, že se díky novému přístupu prostředí záchranky zklidní,“ doufá Šimánek.

Že by se vzduch na záchrance mohl s příchodem nového vedení opravdu pročistit, v to doufají i zaměstnanci. „Věříme, že to nový ředitel vezme za správný konec a situace se uklidní,“ uvedl jeden z rebelujících záchranářů Milan Šebek.