Zároveň mu uložil po vykonání trestu i vyhoštění z republiky na dobu neurčitou.

Soud tak uznal Vietnamce, který se zdržuje v ČR na adrese v Domažlicích, vinným, že v době od srpna do 24. prosince 2010 nezjištěným způsobem obstarával pervitin a konopí. Drogy pak prodával v Horní Folmavě Turkovi, který žije v sousední SRN, a do ČR přijížděl vždy po telefonické domluvě s Trungem vystupujícím pod jménem Tony. Stalo se tak v šesti případech a Turek si z Folmavy odvezl více než 1,3 kg marihuany a více než čtvrt kila pervitinu.

„Z důkazů, které měl soud k dispozici, dospěl senát k závěru, že se žalovaný dopustil výše zmíněného činu, přestože nevypovídal ani v přípravném řízení ani v hlavním líčení. Soud se ale opíral především o odposlechy a SMS, které byly posílány prostřednictvím sim karty nalezené při domovní prohlídce právě u Trunga. Rozhodně neuvěřil tvrzení žalovaného, že se jednalo o mobil kamaráda," uvedl v odůvodnění předseda senátu Jan Špeta. Poukázal i na zcela průkaznou výpověď odběratele drog, který vypovídal k věci v Německu a navíc poznal Trunga na fotografii. Žalovaného usvědčovaly i informace agenta nasazeného právě na odběratele drogy. Také znalkyně při posuzování hlasů telefonátů uvedla 50 – 70 procentní shodu hlasu žalovaného i odběratele drogy. Oba muži mezi sebou mluvili vždy o zeleném a bílém zboží, tedy jak bylo dešifrováno – o marihuaně a pervitinu. Při určování výše trestu pak soud přihlédl především k množství drogy. V případě marihuany se přitom na rozdíl od pervitinu nejednalo o značné množství. Přihlédl i k dosavadnímu bezúhonnému životu žalovaného. „Nebylo také prokázáno, že by drogy vyráběl nebo pěstoval. Musel být ale přinejmenším srozuměn s tím, že když je prodává v takovém množství, bude vyvezena a dál použita. Nebylo prokázáno, že by byl důležitým členem distributorské sítě, a proto mu soud uložil trest pod polovinou trestní sazby. A protože není v zájmu republiky, aby vzhledem ke své činnosti na území žalovaný dál pobýval, uložil mu i vyhoštění ze země," dodal Špeta. Rozsudek zatím není pravomocný, neboť Trung se na místě odvolal.