Muže policie odhalila, když rozkrývala obchod s pornografií v Česku. Obžaloba ho viní z celkem šesti skutků. Podle ní přechovával ve své emailové schránce, do které přistupoval z mobilu, minimálně od října 2020 celkem 56 fotografií a 28 videí zobrazujících obnažené děti v polohách vyzývavě předvádějících své pohlavní orgány, dětskou masturbaci či dokonce sex dospělých s nimi. Dále měl opakovaně posílat maily obsahující videa a fotografie s dětskou pornografií či sex ženy s vepřem, koněm a psem. Spáchal tak přečiny výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a šíření pornografie, za které mohl jít až na tři roky za mříže.

Klatovský soudce Petr Sperk, který ve věci rozhodl trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení, mu ale dal šanci. Uložil mu dvanáctiměsíční trest, který podmíněně odložil na zkušební dobu 2,5 roku.

„Muž byl ohrožen trestem od šesti měsíců do tří let. Trest byl uložen jako souhrnný a v první třetině zákonné trestní sazby, a to s ohledem na to, že obžalovaný dosud nebyl trestán. Byla mu však uložena delší zkušební doba, jelikož šlo o celkem šest skutků, mezi nimiž byla delší časové prodleva, vše tedy bylo hodnoceno jako samostatný trestný čin. Důležitou přitěžující okolností je, že šlo o děti a sex se zvířaty,“ vysvětlil soudce Sperk. Dodal, že obviněný se k jednání doznal. „Uvedl, že to měl pouze pro svoji zábavu, o níž nikdo jiný nevěděl, tajil to i před přítelkyní. Připojovat se měl vždy opilý. Dále uvedl, že smazal celý obsah schránky,“ doplnil soudce.

Verdikt je pravomocný. Odpor si proti němu nepodalo státní zastupitelství ani Lukáš P. Dalo se to očekávat. Pokud by tak učinil, případ by se projednával veřejně v hlavním líčení za přítomnosti médií a o takovou „popularitu“ asi jen těžko někdo stojí.