Památník Národního osvobození, kterému vévodí socha prezidenta Tomáše Garrique Masaryka, se stal terčem několikanásobného vandalského útoku. Z pomníku na náměstí T. G. Masaryka totiž někdo opakovaně krade bronzová písmena. Obvod proto chystá jejich výměnu za odlitky z pryskyřice.

Pod sousoším Památníku Národního osvobození, jehož postavy symbolizují českého legionáře, Matku Vlast, Mladou republiku a kováře jako připomínku průmyslové a dělnické tradice Plzně (syn, matka, dcera, otec; legionář a kovář symbolizují zároveň zahraniční a domácí odboj), je umístěn nápis „Zvítězili ti, kteří hájili ideály spravedlnosti“, který je osazen bronzovými písmeny. „Zhruba v půlce února jsme zjistili, že v nápise chybí 6 písmen. Ty jsme nechali vyrobit a když jsme chtěli nápis opravit, zjistili jsme, že chybí dalších 20 písmen,“ říká rozzlobeně David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Obvod tedy nechal vyrobit další chybějící písmena tak, aby stačil nápis opravit, než proběhne pietní akt k 171. výročí narození prezidenta Osvoboditele. Druhý den však čekalo na pracovníky obvodu další nemilé překvapení. Do rána zmizelo z nápisu dalších 5 písmen.

„V předvečer pietního aktu jsme nechali doplnit písmena. Stačila jedna noc a opět některá chybí. Je smutné, že v den narození Tomáše Garrique Masaryka nemáme nápis kompletní,“ dodává David Procházka.

Na památníku momentálně žádný nápis nenajdete, plzeňský centrální obvod nechal v pondělí 8. března všech 42 písmen z památníku sejmout a bude je nahrazovat písmeny odlitými z pryskyřice.

Starosta druhého plzeňského obvodu Lumír Aschenbrenner s modelem slovanského globusu.
Aschenbrenner: V Plzni na Slovanech potřebujeme každé nové parkovací místo