Zakázaný způsob přepravy při společné kontrole s policií odhalily inspektorky veterinární správy z Jihočeského kraje nedaleko Předotic v okrese Písek.

„Legislativa umožňuje při splnění pravidel porážku jatečného zvířete na hospodářství. Zvíře musí být před poražením prohlédnuto schváleným veterinárním lékařem. Poražené zvíře musí být na jatka dopraveno hygienicky a bez zbytečného odkladu. S tělem poraženého zvířete je třeba zacházet jako se surovinou živočišného původu, přepravovat je v nehygienických podmínkách v jednom prostoru s živým zvířetem neodděleně odporuje legislativě,“ vysvětlil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Dodal, že zjištěná situace rovněž nesplňovala požadavky na welfare (pohodu) živých zvířat přepravovaných na jatka. Vézt živá zvířata společně s mrtvými, tak aby živá zvířata tato mrtvá zvířata vnímala a byla s nimi v bezprostřední blízkosti, způsobuje zvířatům stres. Zvířata v souvislosti s porážkou musí být ušetřena veškeré zbytečné bolesti, úzkosti nebo utrpení.

Před Krajským soudem v Plzni stanuli kvůli výrobě a prodeji drog Nguyen Van Hung, Le Bac Quang a Nguyen Van Syn, kteří jsou ve vazbě, a Daniel Čížek (na malém snímku).
Gang vařil u hranic pervitin za miliony. Členem byl i manažer obchodního řetězce

„Vzhledem k popsaným prohřeškům bude s provozovatelem přepravy vedeno správní řízení, v němž mu může být v oblasti hygieny potravin udělena sankce až do výše 10 milionů korun. Porušení v oblasti welfare zvířat bude postoupeno obci s rozšířenou působností Písek,“ uzavřel Vorlíček.