Rozhodl o tom v úterý Krajský soud v Plzni, který zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu v Plzni a vrátil věc k dalšímu přezkoumání.

Ve sporu jde o plán společnosti Accolade vybudovat u dálničního přivaděče na okraji Litic areál s halami. Obyvatelé Litic se proti tomu začali bouřit. Odpůrci projektu v čele s Pavlem Bosákem, který zastupoval spolek Jsme doma v Liticích, z. s., u soudu, by rádi dosáhli důkladnějšího posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. velké EIA. Včera slavili úspěch.

„Vad jsme shledali několik. Například z návrhu není zřejmé, co konkrétně má být na místě umístěno, jaká výroba, v jakém rozsahu atd. Tudíž není možné posoudit vliv na životní prostředí,“ vysvětlil soudce Alexander Krysl. „Záměr musí tudíž znovu projít zjišťovacím řízením,“ dodal Krysl.

Bulhar Nikolaj Simeonov Ivanov (21), který letos v lednu vyhrožoval Pákistánu teroristickým útokem, pokud nepropustí Terezu H.
Vyhrožoval terorismem