Mrzena totiž zapomněl propustit stíhaného z vazby, který tak strávil v rozporu se zákonem za mřížemi tři týdny. Soudce navíc nezákonně doplňoval spis v jiné kauze. Rozšířil jej o „data i výroky" v rozporu s tím, co zaznělo v soudní síni, když v případu vynášel rozsudek.

Mrzenu navrhl na potrestání jeho nadřízený, jímž je předseda plzeňského krajského soudu Zdeněk Jaroš. Soudce vinu přiznal a omlouval ji tím, že byl zavalen prací a potýkal se s nemocí.

„Pan soudce Mrzena je v současnosti nemocný," řekla nám včera jeho zapisovatelka. Kvůli tomu také nepřišel k projednávání svého případu. Ani Deníku se proto nepodařilo sehnat jeho vyjádření k verdiktu.

Kárný senát přihlédl k polehčujícím okolnostem. Nevyhověl právnímu zástupci Mrzeny, jenž pro soudce navrhoval jen důtku. „Ponechat někoho déle ve vězení je zásadní pochybení, protože jde o omezení osobní svobody, které patří k základním právům," uvedl v odůvodnění verdiktu předseda senátu Vojtěch Šimíček.

Mrzena selhal nejprve v kauze muže stíhaného za týrání družky. Letošního 15. března dal souhlas s jeho propuštěním z vazby. Přijal jako náhradu slib muže, že se bude dostavovat k procesu a povede řádný život. Protože si žalobkyně proti tomu nepodala na místě stížnost, měl být obviněný ihned propuštěn.

Jenže Mrzena opomněl zařídit jeho propuštění. Na pochybení se přišlo až 6. dubna, tedy muž byl ve vazbě tři týdny zbytečně. Dále soudce porušil zákon při sestavování písemného vyhotovení rozsudku k jinému případu. Udělal v textu rozsudku změnu v rozporu s tím, jak před tím verdikt vynesl v soudní síni. Tyto úpravy nebyly pouze kosmetické.

Mrzena na Okresním soudu Plzeň – sever působí patnáct let. Teď ale musel trestní úsek opustit a věnuje se práci na opatrovnickém úseku, kde rozhoduje o péči o nezletilé.