"Věřitelům a soudu je navržena reorganizace. Předložený plán podporuje nový finanční partner, společnost VEB Capital (ze skupiny ruské Vněšekonombanky, která je s pohledávkami 3,2 miliardy Kč největším věřitelem podniku)," uvedl. VEB Capital financuje provoz a plánuje v tom pokračovat i příští rok. VEB jako státní korporace pomůže hledat zakázky v Rusku v oborech, které banka podporuje.

Insolvenční soud obdržel reorganizační plán 5. září a nyní se k němu vyjadřují věřitelé a insolvenční správce. Soud pak rozhodne, jak bude úpadek řešen. Reorganizace podle Ratislava znamená pokračování podnikání firmy podle podmínek stanovených schváleným plánem. V konkurzu by byl podnik buď prodán jako celek, nebo po částech, a z výtěžku by se hradily závazky věřitelů. "Ani konkurz nemusí znamenat konec firmy, ale podmínky po případném prodeji je složité dopředu odhadnout. Navíc úhrada dluhů v konkurzu je nižší než při reorganizaci," řekl.

Hospodaření firmy se podle Ratislava postupně zlepšuje a konsoliduje. "Plán reorganizace představuje nejpřijatelnější způsob uspokojení pohledávek věřitelů, zachování výrobní kapacity továrny, klíčových technologií, know-how, certifikátů a obnovení důvěry všech obchodních partnerů," řekl. Podporuje ho VEB, která po dohodě nahradila financující českou skupinu KKCG. VEB v září potvrdila zájem financovat plán reorganizace a její dceřiná firma VEB Capital začala poskytovat Pilsen Steel peníze na zajištění provozu továrny a refinancovala pohledávky společnosti KKCG.

"VEB Capital převzal od KKCG i společnost Pilsen Toll, která se s Pilsen Steel podílí na hlavních obchodních aktivitách," uvedl Ratislav. VEB Capital prý hodlá podporovat financování podniku i příští rok. "Cílem investora je zajištění naší finanční soběstačnosti v co nejkratší době," řekl. Podpoří strategické investice, nyní manipulátor do kovárny.

"Už tři měsíce využíváme ve výrobě všechny zaměstnance a jedeme bez odstávek. Výroba je standardní, ale zatím nedosahuje technologické kapacity hlavně vinou světové krize," uvedl Ratislav. Pilsen Steel nyní zaměstnává 740 lidí. Od vyhlášení insolvence před rokem propustil 150 zaměstnanců.

Podnik chce co nejdříve zvýšit objem zakázek tak, aby se měsíční tržby pohybovaly mezi 200 až 250 miliony korun, což bude dvojnásobek současných tržeb. "Vyšší vytížení výrobních kapacit přispěje k dosažení vyrovnaného hospodaření a nezávislosti na vnějším financování," uvedl.