Těch se dopouštěl v letech 2007 – 2010, když žádal dotace od města Karlovy Vary, Karlovarského kraje a u Ministerstva práce a sociálních věcí a přikládal k žádostem padělaná potvrzení o bezdluhovosti ROS. Rozsudek zatím není pravomocný, neboť Bílý se na místě odvolal.

Podle žalobce měl Bílý falšovat různé listiny a podklady nutné k podání žádostí o dotace. To se sice soudu nepodařilo prokázat, ale jak uvedl předseda senátu Tomáš Bouček v odůvodnění, použití nepravdivých dokladů je stejně trestné jako jejich zhotovení. Právě ale pomocí těchto dokladů bylo ROS vyplaceno téměř 10 milionů korun. Vyplacení další zhruba stejné částky naštěstí úředníci stopli, když zjistili, že údaje v žádostech jsou lživé. Dotace žádal Bílý za ROS například na provozní náklady sdružení, terénní práci, sociální služby nebo vybudování vzdělávacího střediska Romů, které ale nikdy světlo světa nespatřilo.

Bílý před soudem svou vinu odmítl a hájil se tím, že je vše účelové a jde o cílenou likvidaci jeho osoby. „Fungovali jsme normálně, vše bylo podle projektů. A dluhy jsme měly jako jiná občanská sdružení, kdy na začátku roku čekají na peníze z grantů nebo dotací," uvedl s tím, že rozhodně o žádné podvody se nejednalo.

„Žalovaný se dopustil podvodného jednání ve 13 případech a právě díky zfalšovaným listinám se mu pro ROS podařilo finanční prostředky získat. Nedokázal ale vysvětlit, kde se vzaly padělané listiny a soud nezjistil, že by se na tom podílela jiná osoba. Jak doložili svědci, byl to on sám, kdo zařizoval podávání žádostí a jednal s úřady. A jeho obhajoba, že sdružení poskytovalo široké služby pro romskou veřejnost u soudu neuspěla. Protože ani obecného prospěchu nelze dosahovat prostřednictvím trestného jednání," uvedl dále v odůvodnění Bouček s tím, že soud neshledal žádnou polehčující okolnost. Bílému naopak přitížilo, že trestnou činnost páchal po dlouhou dobu a způsobil tak škodu velkého rozsahu. „Šest let je výše trestu při spodní hranici trestní sazby a je podle soudu adekvátní. Soud je také toho názoru, že Bílý jako předseda společnosti je odpovědný za způsobenou škodu, a proto mu soud uložil ji také v plné výši uhradit," dodal Bouček.