To, že Švarc kanylu zavedl, bylo skutečně prokázáno. Podle soudu ovšem při jejím zavádění nebyla pacientovi způsobena žádná újma. Z výpovědí svědků vyplynulo, že Švarc kanyly pacientům zaváděl roky. „Byl to jeden z nejlepších pracovníků. Doplňoval si vzdělání a jezdil na školení, na kterých se právě i zavádění kanyly učil. Porušení pracovní kázně v jeho konání nevidím,“ řekl na Švarcovu adresu bývalý ředitel záchranné služby Petr Hnátík. Ten Švarcovi dovolil, aby pacientům kanyly zaváděl. Ovšem pod podmínkou, že to bude dělat pod dozorem a pokud s tím bude souhlasit lékař na výjezdu.

Svědčil i zdravotnický záchranář David Linhart, který byl u dotyčného pacienta na Roudné spolu se Švarcem. Ten prý pacientovi kanylu zavedl ve chvíli, kdy se Linhart k úkonu připravoval. „Záchanáři Linhartovi se nedařilo žílu napíchnout a proto jsem kanylu zavedl sám,“ uvedl Švarc. Jeho tvrzení ale záchranář popřel.

Pro Švarce byla ztráta zaměstnání velmi nepříjemná. „Dost jsem tím trpěl, protože svojí prací jsem žil a bral jsem ji jako poslání,“ nechal se slyšet. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje nebude rozhodnutí soudu komentovat, dokud nebude jejímu řediteli doručen písemný rozsudek. Vyplývá to z vyjádření mluvčí záchranky Lenky Ptáčkové.