Důvodem kontroly byl neoprávněný zábor veřejného prostranství, znečišťování veřejného prostranství, odkládání odpadu mimo určená místa - zakládání skládky, poškozování veřejné zeleně apod., osobami, které v tomto místě "táboří". Cizinecká policie prověřovala pobyt cizinců.

„Na místě byl ihned dán pokyn k uhašení rozdělaného ohně, kdy bylo nebezpečí založení požáru s následným ohrožením blízkého okolí. Kontrolou bylo zjištěno na místě devět osob, většinou cizích státních příslušníků, 3 Poláci, 5 Slováků a jedna Češka. Jedná se o osoby, které ztratily práci, nemají finanční prostředky na návrat do vlasti apod. Z předchozího jednání těchto osob se strážníky bylo domluveno, že toto místo do neděle uklidí a opustí,“ uvádí mluvčí policie Andrea Vlčková.

Opuštění i úklid místa bezdomovci přislíbili i při této kontrole. Byli upozorněni na protiprávní jednání s možnými postihy a četností kontrol ze strany MP Plzeň. V případě, že místo neuklidí bude celá věc řešena společně s úřadem.

Bezdomovci byli policií upozorněni a poučeni o možnostech služeb neziskových organizací - charit, ale i veřejné a státní správy zabývající se jejich problémy.

Podrobnosti z místa zásahu se dočtěte v pondělí v Plzeňském deníku.