Kromě toho zřejmě neplatil ani pojistné na sociální zabezpečení, na němž vznikl nedoplatek přesahující 212 tisíc korun a pojistné na zdravotní pojištění, kde se dluh vyšplhal na více než 88 tisíc korun. Celková dlužná částka tedy přesáhla hodnotu 637 tisíc korun.

Jednatel společnosti na svoji obhajobu uvedl, že je závislý na platbách od zdravotních pojišťoven a že jeho dluhy vznikly v době, kdy zdravotní pojišťovny plnily své závazky vůči jeho firmě zhruba 3 měsíce po splatnosti. Tím se dostal do finančních problémů. Dodal, že je jeho prioritou především udržet chod firmy, platit mzdy zaměstnancům, kterých je v tomto oboru málo, nájmy, energie a materiál a že má v úmyslu své závazky hradit.

Policisté požádali znalce z oboru ekonomiky, konkrétně z odvětví účetní evidence o posudek. Znalec zjistil, že jím kontrolované účetní doklady včetně mzdového účetnictví firmy je úplné, srozumitelné, je vedeno správně a je průkazné. Znaleckým posudkem potvrdil, že společnost byla schopna z účetního stavu pokladní hotovosti zmíněné závazky hradit.

V těchto dnech si 41letý jednatel převzal usnesení o zahájení trestního stíhání. Čelí obvinění z trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Další vyšetřování případu pokračuje.