Přes čtyři desítky seniorů se loni musely odstěhovat z pečovatelského domu pro seniory ve Zbůchu na Plzeňsku. Společnost Seniorský dům a S. O. S. Penzion, která zařízení provozovala, se ocitla se v dluzích a poté v insolvenci. Ředitelka domova Zdeňka Hollá (48) se v souvislosti s tím ocitla před soudem.

I když totiž bylo hospodaření společnosti ztrátové, Hollá zažádala o dotaci na provoz a v čestném prohlášení stvrdila, že společnost žádné dluhy nemá. Krajský soud v Plzni ji za dotační podvod ve čtvrtek potrestal třemi lety vězení s podmíněným odkladem na pět let.

Společnost začala fungoval v lednu 2011. Hollá, která stála v jejím čele, zažádala o dotaci u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR hned dvakrát. Poprvé v září 2011 o 3,7 milionu korun, z čehož jí ministerstvo poskytlo sedm set tisíc korun, podruhé o rok později o 6,3 milionu korun. Tehdy už ale vyšlo najevo, že společnost má finanční problémy, a žádná částka již vyplacena nebyla. O provozovatele zařízení se pak začali zajímat kriminalisté.

Před soudem vyplynulo na povrch, že hospodaření zařízení bylo dlouhodobě ztrátové. „Už v době, kdy byla podána první žádost o dotaci, měla společnost závazek u Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-sever a u zdravotních pojišťoven. Obžalovaná přesto při vyplňování elektronické žádosti o dotaci vyplnila i prohlášení o bezdlužnosti, které se tedy nezakládalo na pravdě," zdůvodňovala rozsudek předsedkyně senátu Ivana Růžičková.

O dluzích věděla

I když Hollá před soudem tvrdila, že o dluzích nevěděla, soudci tomu neuvěřili. Hollá totiž měla přístup k účtu a také s ním nakládala. Účetní společnosti před soudem rovněž podotkla, že šéfku domova na dluhy upozorňovala. „Paní Hollá to musela vědět, měla přístup k účtům, měla výpisy z banky," řekla účetní v jednací síni.

Při žádosti o druhou dotaci byla situace obdobná. Hollá sice ještě před tím zažádala o splátkový kalendář, aby dluhy uhradila, ale pak sama přiznala, že splátky společnost nehradila, protože měla finanční potíže. „Měli jsme problémy s odvody, lepili jsme to, jak to šlo. Když přišly třeba čtyři důchody, zaplatili jsme to nejakutnější," vypověděla před soudem. Splátkový kalendář byl tak v červnu 2012 zrušen, v září pak odešla z firemního počítače žádost o dotaci na více šest milionů korun, rovněž s prohlášením o bezdlužnosti. Tehdy však všechno prasklo a ministerstvo už žádné peníze neuvolnilo.

Má ještě jeden soud

S podmínečným trestem byla Hollá spokojená a ještě v jednací síni se vzdala práva na odvolání. Původně jí totiž hrozilo až desetileté vězení. Soudci ovšem řekli, že musí státu vrátit sedm set tisíc korun, které byly společnosti vyplaceny v rámci první dotace.

Hollá je v souvislosti s pečovatelským domem, který provozovala se svým manželem, souzena ještě u Okresního soudu Plzeň-sever. Podle obžaloby zpronevěřila více než tři miliony korun svých klientů. Dvěma seniorům, kteří jí svěřili své platební karty, měla navíc z účtu vybrat přes milion korun.