Vedle kontejnerů na komunální a tříděný odpad se v drtivé většině objevují vyhozené nepotřebné věci různého charakteru, které patří zejména k přímé likvidaci do sběrných dvorů. Lidé často také záměrně do kontejnerů na tříděný odpad odhazují i jiný odpad, než na který jsou určené. Znehodnocují tak to, co ostatní pečlivě podle jednotlivých komodit vytřídili. Vytříděná surovina nemůže pak být recyklovaná a končí na skládkách.

Snahou strážníků je vždy zjistit, kdo skládku založil, mnohdy je to ale obtížné. Zakladateli černé skládky hrozí ve správním řízení vysoká pokuta. Jeden z posledních případů, kdy se strážníkům podařilo odhalit původce porušení zákona o odpadech, se odehrál v Plzni na Borech. V Havířské ulici hlídka městské policie přistihla trojici cizinců, která z auta vykládala pytle plné stavební suti a odpadů ze stavební činnosti a odkládala je na chodník mezi kontejnery na komunální a tříděný odpad. Strážníci vše řádně zdokumentovali a postoupili záležitost k dořešení správnímu orgánu.

Jana Pužmanová, MP Plzeň

Nemocnice v Sušici.
Kraj zatím sušickou nemocnici nepřevezme. Snad neutečou lidé, bojí se starosta