Ten v létě roku 2012 dostal od jednatele společnosti Divitia Pavola Vráblika plnou moc na prodej nemovitostí v katastrálním území Tuhnice.

Přestože Hořejš věděl, že Divitia předmětné nemovitosti koupila za částku dvanácti milionů korun, zaplatitl prostřednictvím své společnosti Bovit pouze tři miliony. Zbytek financoval prostřednictví bankovního úvěru.

Hořejš přitom věděl, že nemovitosti Divitia pronajímá karlovarskému občanskému sdružení AC Start. „Obžalovaný věděl, že nájem, který činil přes milion korun ročně, je jediným příjmem společnosti Divitia. Vít Hořejš tak zneužil svého postavení zmocněnce a snažil se tak společnost Divitia zbavit jediného jejího majetku," stojí ve spise.

Nekonec k tomu nedošlo. Vráblik totiž na všechno přišel včas a Hořejše předal orgánům činným v trestním řízení.

„Divitia tak nemohla svoji podnikatelskou činnost vůbec vykonávat a dosahovat zisku z pronájmu nemovitostí ve výši přesahující jeden milion korun ročně a splácet tak mimo jiné poskytnutý úvěr a současně by výhodným převodem nemovitostí jeho společnost Bovit získala majetkový prospěch v reálné tržní hodnotě nejméně osm milionů korun," uvedl dál žalobce.

Případ bude soud projednávat i v dalších dnech, kdy mají být vyslechnuti svědci.