Podvodem měl Jiří Blažek (71) z Plzně získat bezmála deset milionů korun. Hrozilo mu až osm let za mřížemi, Krajský soud v Plzni ho ale v pátek potrestal podmínkou. Muž, který od počátku tvrdí, že je nevinný, se proti verdiktu na místě odvolal.

Vše začalo už před bezmála deseti lety, na podzim 2012, kdy Blažek podle obžaloby coby podnikající fyzická osoba požádal prostřednictvím zmocněnce o dotaci Státní zemědělský a intervenční fond, a to na projekt nazvaný „povodňová opatření – obora Žíkov“ v katastrálním území Plešné u Radnic. Učinil tak, ač podle státní zástupkyně věděl, že v žádosti o dotaci je mimo jiné uvedeno, že opravy se vztahují k prioritám preventivních opatření na drobném vodním toku. V popisu bylo mj. jiné uvedeno, že potok byl zanesen lesní hrabankou a zemědělskou ornicí s mocností místy až 1 m. V projektu sliboval, že bude provedena mj. výstavba přepadu.

Jenže podle obžaloby nebyl údaj o zanesení vodního toku zemědělskou ornicí pravdivý a především měl nejméně od ledna 2012 záměr odklonit potok, vystavit podél něj hráz a zřídit samostatnou vodní plochu, napájenou právě z potoka pomocí troubního vedení.

Postupem času měl Blažek podle obžaloby obalamutit rokycanskou radnici a v květnu 2013 mu byla schválena dotace v maximální výši 9,6 milionu korun, přičemž příspěvek EU měl činit 7,68 milionu a zbytek měl jít z národních zdrojů.

Blažek poté podle obžaloby ohlásil SZIF změnu projektu, přičemž ale ani tato dokumentace neodpovídala skutečnému stavu a zatajovanému účelu stavby – malému rybníčku k chovu ryb. Neodhalila to ani následná kontrola z radnice, a tak v září mu byla vyplacena dotace v celkové výši 9,49 milionu korun.

Líčení se vlekla bezmála rok, vyslechnuta byla řada svědků a čteno množství dokumentů. Teď udělal Krajský soud Plzeň za případem tečku. Za dotační podvod a poškození zájmů Evropské unie uložil senát obžalovanému tříletý trest, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu čtyř let. Zároveň mu uložil povinnost, aby dle svých sil nahradil škodu, kterou způsobil. „Z důkazů jednoznačně vyplývá závěr o vině obžalovaného. Je zcela patrné, že stavba, která byla vybudována, neodpovídala projektové dokumentaci z žádosti o dotaci,“ řekl v odůvodnění předseda senátu Jan Špeta, podle něhož by muž, pokud by uvedl pravdu o svém záměru, dotaci nejspíše nedostal. Soudce se také pozastavil nad tím, že nesoulad neodhalily kontrolní orgány, a připomněl, že státní zástupkyně v závěrečné řeči hovořila o šlendriánu rokycanských úředníků. Uvedl také, že od události uplynulo již bezmála deset let a že obžalovaný je starobní důchodce, který je roky bezúhonný. „Trest nepodmíněný se soudu jevil jako nepřiměřeně tvrdá sankce,“ uzavřel Špeta.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu, obžalovaný se na místě odvolal. Případ tak bude řešit Vrchní soud Praha.