„Muž v říjnu letošního roku odcizil vozidlo VW Golf, které zprvu využíval pro svou potřebu. Poté z něj ještě prodal hudební aparaturu i s rádiem. Dále jsme zjistili, že tento muž provrtal akuvrtačkou nádrž jednoho z vozů na Nové Hospodě a ukradl 15 litrů benzinu. Stejným způsobem ukradl na stejném místě 10 litrů benzinu i v listopadu," uvedla mluvčí policie Hana Štefflová.

„Muž byl v pátek vzat do vazby, kde si počká na svůj trest," doplnila mluvčí.