„Asi 11 hostů konzumovalo dezerty i nápoje a zároveň byli obsluhováni personálem podniku,“ popisuje mluvčí strážníků Jana Pužmanová s tím, že všichni přítomní byli důrazně upozorněni na protiprávní jednání, kterého se dopouštějí a vzápětí předzahrádku opustili.

Záležitost bude pro podezření z porušení povinnosti uložené mimořádným opatřením postoupena k dořešení správnímu orgánu.