Čtyři luxusní vozy na leasing, ale s nepravdivdivými doklady, si dle soudu vzal muž v letech 2004 až 2005 bez toho, aniž by platil splátky. „Se známým chtěli rozjet cateringovou společnost (podnikání v pohostinství, pozn. autora), na což potřebovali peníze a vozy. Po určité době se ale firma začala dostávat do dluhů, takže nesplácená auta byla zabavena,“ sdělil předseda senátu Přemysl Špicar.

Hradecký hází od začátku vinu na mrtvého známého. „Účetnictví vyřizoval můj tichý dnes již zesnulý společník Karel Žaba, kterému jsem plnně důvěřoval. Já už jsem smlouvy pouze podepsal,“ sdělil Hradecký již při minulém líčení a dodal, že vlastně ani nevěděl, co podepisuje. Na dotaz soudu, proč se důkladně nepodíval do smlouvy, kterou podepsal, odpověděl muž, že podklady mu připravil kolega a on už se prý jen díval, jestli kupuje auta.

Obhajobě však soud neuvěřil a naopak je přesvědčen o tom, že Hradecký akorát využil úmrtí Karla Žaby, aby na něj vinu svalil. Soud vyslechl několik svědků, včetně Žabovy přítelkyně, a ti nezávisle na sobě sdělili, že jim není známo, že by jmenovaný podnikal a dokonce vedl účetnictví v nějaké firmě. „Hradeckého tvrzení soud tedy zcela vyvrátil,“ podotkl Špicar.

Škody vzniklé podvodným jednáním odsouzeného bude společnost CAC Leasing vymáhat prostřednictvím občansko-právního sporu.