10 milionů korun musí zaplatit firma Reality Hrádek, která navezla na stavbu fotovoltaické elektrárny v Nové Huti na Rokycansku téměř 50 tisíc tun odpadu a porušila tím odpadový zákon. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost, kterou společnost proti udělené pokutě podala.

Pokutu inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) udělili v roce 2013. Tehdy se přišlo na to, že společnost provedla terénní úpravy velkým množstvím odpadu ze stavebních sutí a ze zpracování strusky. „Jednalo se o více než 46 tisíc tun odpadu, který v některých ukazatelích překračoval zákonné limity škodlivin," popsala případ Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni. Udělení sankce nejprve potvrdil Městský soud v Praze, poté se společnost se stížnosí obrátila na Nejvyšší správní soud, kde neuspěla.

Není to poprvé, kdy inspektoři ČIŽP Reality Hrádek pokutovali, a to částkou 1,5 milionu korun za nelegální předání odpadu ze zpracování strusky dalším 25 společnostem. Přitom nebylo uvedeno, o jaký materiál se přesně jedná. Ani v tomto případě společnost se soudní žalobou neuspěla.