Podle obžaloby od února 2007 do ledna 2011 jménem jednoho družstva uzavřeli rámcové smlouvy, tedy smlouvy o dílo či o spolupráci s obchodními společnostmi. Faktury za provedené práce pak ale nepředali družstvu k zaúčtování.

„Takto zkrátili stát na dani z přidané hodnoty a na dani z příjmů právnických osob o 15,1 milionu a o 5,6 milionu korun," stojí v obžalobě.

Osmašedesátiletý Miloslav Sokol uvedl, že obžalobu považuje za protizákonnou. „Dokumenty, doklady jako faktury, výpisy odpracovaných hodin zaměstnanců se předávaly statutárnímu zástupci družstva," hájil se ve středu před Krajským soudem v Plzni Sokol.

Předsedou družstva, které je nyní v likvidaci, byl Serhiy Petran. Ten v roce 2006 vystřídal ve vedení družstva právě Sokola. „Pracoval jako dělník a zmínil se o finančních problémech. Říkal, že chce firmu, tak proběhla výměna statutárních orgánů družstva," vypověděl Sokol.

Petra Bayera ve funkci místopředsedy družstva vystřídala Svitlana Kozlyuk.

Peníze za provedené práce putovaly od roku 2007 do 2009 na účet Bayera. „Petran nechtěl posílat peníze na účet družstva," vysvětlil Sokol s tím, že peníze z účtu předával Petranovi. Od roku 2009 šly peníze na účet Sokola a další osoby. To, že družstvo nepodalo za období 2008 až 2010 daňové přiznání, Sokol zjistil v roce 2009. „Upozornil jsem na to Petrana a dodatečná daňová přiznání se podala v roce 2012," doplnil Sokol.

Z výpovědi Petrana ale vyplývá, že podpisy na daňových přiznáních nebyly jeho. Petran dále uvedl, že nikdy nebyl předsedou představenstva žádné firmy. Na dotaz předsedy soudního senátu Jana Špety, jestli je k dispozici notářský zápis o změně orgánů družstva, Sokol odpověděl, že by ho měl mít Petran.

Petr Bayer před soudem řekl, že o fungování družstva neměl ponětí. „Nevím nic o uzavírání smluv. Pan Sokol mi říkal, že na můj účet budou chodit peníze a mám je vybrat a předat mu je. Nezajímal jsem se, odkud ty částky byly," uvedl Bayer před soudem.