Společnost sankci dostala za stavbu fotovoltaické elektrárny v Nové Huti na Rokycansku, při níž použila téměř 50 tisíc tun odpadu ze stavebních sutí a ze zpracování strusky.

„Odpad v některých ukazatelích překračoval zákonné limity škodlivin," popsala případ Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Firma Realiy Hrádek přitom už v minulosti jednu pokutu ve výši 1,5 milionů korun dostala. Provinila se nelegálním předáním odpadu ze zpracování strusky dalším 25 společnostem a neuvedením, o jaký materiál ve skutečnosti jde. „Přes deset tisíc tun této odpadní strusky, v níž byly překročeny zákonné limity pro chrom, kadmium, vanad a nikl, pak stavební firmy použily k opravám silnic, lesních cest, zásypům kanalizace a jako příměs do betonových podlah," uvedla Horčicová. Firma ani u této pokuty neuspěla se soudní žalobou. Městský soud v Praze žalobu v roce 2015 zamítl.