Veřejnost uslyší zvuk nástroje v sobotu 15. prosince poprvé po více než sto letech. Veřejné sbírky pomáhají i nástrojům v Klatovech, Dlouhé Vsi, Němčicích nebo Myslívě.

Oprava varhan v Měcholupech přišla obec Předslav na 960 tisíc korun, z toho 128 tisíc korun přinesla veřejná sbírka, 350 tisíci korun přispěl Plzeňský kraj a 250 tisíc korun získala obec ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví. Oprava nástroje trvala pět let a skončila letos v říjnu. „Kdy varhany naposledy hrály, doloženo nemáme. Jisté je, že za první světové války byly zrekvírovány píšťaly, které se tam už nevrátily, takže minimálně od té doby nástroj nehrál,“ uvedl starosta Předslavi Miloslav Kreuzer.

Na zhruba 400 tisíc korun přijde oprava varhan v kostele Církve československé husitské v Klatovech. V současné době končí první etapa opravy, která se zaměřila na první manuál. Se začátkem příštího roku odstartuje etapa druhá. 

„Ve druhé etapě se bude během příštího roku opravovat hrací skříň s tím, že na konci už by mohl být nástroj částečně zprovozněn, takže o příštích Vánocích by už mohl hrát,“ nastínil klatovský farář husitské církve Tomáš Procházka. Upozornil, že na druhou etapu je zapotřebí vybrat ještě 80 tisíc korun.

Dlouhoveští budou na renovaci zhruba tři sta let starého nástroje v tamním kostele svatého Filipa a Jakuba potřebovat podle odhadů 1,5 až dva miliony korun, finanční prostředky shánějí pomocí sbírky a benefičních akcí. „Vypadá to docela nadějně, už se nám podařilo vybrat slušnou částku. Hlavně mám radost, že se angažují lidé ze vsi. Od jedné staré paní jsme dokonce dostali 20 tisíc korun, což je nádherné,“ řekla Deníku předsedkyně dlouhoveského spolku Živá obec Marie Bubeníková. Oprava nástroje bude trvat několik let. „Čekáme, až se v obci dodělá kanalizace, pak by pan farář mohl za církev, která je majitelem nástroje, požádat o dotaci. Podle varhanářů bude oprava trvat minimálně tři roky,“ dodala Bubeníková.

Řádově na miliony korun přijde i oprava varhan z němčického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nástroj je z roku 1717. Umístěn byl původně v Přešticích, kde si na něj jako dítě zahrál i Jakub Jan Ryba. „Opravu lze podpořit příspěvkem na transparentní účet veřejné sbírky, příspěvkem přímo do pokladny našeho spolku, zakoupením reklamní propisovací tužky za 50 Kč nebo nákupem jakéhokoli zboží v rámci podpůrného projektu na webu givt.cz. Nově nabízíme rovněž bezplatné prohlídky varhan,“ shrnula předsedkyně Spolku na záchranu němčických varhan Petra Pavlíková.

Myslívští by rádi opravili varhany v tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie. „Sbírka už trvá několik let, prostředky získáváme i z koncertů k Noci kostelů, u příležitosti pouti a už asi osm let děláme benefiční koncerty ke cti svaté Cecílie. Oslovili jsme i památkáře, zda by bylo možné nástroj zahrnout mezi kulturní památky,“ shrnula starostka Myslíva Marie Pícková.

Akce a weby

Klatovy, kostel Církve československé husitské: Adventní koncert ZUŠ Klatovy. (9. 12. od 18:30 h)
Elias – vánoční koncert. (22. 12., od 17:30 h) www.klatovske-varhany.cz
Dlouhá Ves, kostel sv. Filipa a Jakuba: Tříkrálové zpívání, děti ze ZŠ a MŠ Dlouhá Ves. (6. 1. 2019, od 14 h) spolek-ziva-obec.webnode.cz
Němčice (Předslav), kostel Nanebevzetí Panny Marie: Půlnoční mše. (24. 12., 24 h) nemcickevarhany.webnode.cz
Měcholupy (Předslav), kaple sv. Apoleny: Vánoční koncert – poprvé zazní opravené varhany. (15. 12., od 14:30 h)