Rokycanští se odpoledne setkali v chrámu Panny Marie Sněžné a s duchovním Markem Winiarskim se zastavili u čtrnácti obrazů křížové cesty. Někdy je podle jejího cíle nazývaná Kalvárie a jde o symbolickou pouť, mapující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota.

V podvečer následovaly na území této farnosti mše v Rokycanech, Mýtě a Mirošově. Při Bílé sobotě (tedy 3. dubna), se bohoslužby uskuteční od 19 hodin v Rokycanech a Mýtě. Stále platí, že ve svatostáncích smí být obsazeno pouze deset procent maximální kapacity míst k sezení. Věřící ale mohou na shromáždění bez obav vyrazit, a to na Bílou sobotu, kdy mše začínají až večer – od 1. do 3. dubna platí totiž kvůli mším výjimka ze zákazu nočního vycházení.

Velikonočně laděné Stupno.
PODÍVEJTE SE: Stupno je okouzlující. Včetně vajíčkovníku