Původním záměrem bylo ověření výskytu vzácné šídlatky, která byla v ČR objevena dosud jen v Černém a Plešném jezeře. Přestože tuto vzácnou vodní rostlinu nenašli, bujný život v tomto kyselém jezeře jim nakonec vyrazil dech.

Naposledy se vědci potápěli pod hladinu Prášilského jezera v 90. letech právě kvůli šídlatce, nicméně nalezli jen pusté dno v té době ještě silně kyselého jezera. Teď je ale vše jinak, pod hladinou je život. „Největším překvapením pro nás byl objev slizových kolonií o průměru až několik centimetrů s výrazným zeleným okrajem, které porůstaly ponořené větve padlých stromů do hloubky dvou metrů,“ řekl hydrobiolog Petr Znachor. Jde o koloniálního nálevníka lahvenka velká, mezi jehož význačné charakteristiky patří právě tvorba nápadných slizových kolonií, z nichž největší obsahují až jeden milion buněk. Jde o první zdokumentovaný výskyt tohoto druhu v České republice. Vzhledem k tomu, že jde o čistomilný druh, je jeho objev pozitivní zprávou a potvrzuje postupné zotavování jezer ze znečištění kyselými dešti.

V jezeře byly dále nalezeny ruduchy (červené řasy), jejichž souvislé porosty hojně osídlovaly larvy dravých chrostíků. To je křídlatý hmyz, jehož larvy žijí ve vodě a staví si schránky z nejrůznějšího materiálu. Nad řasami i hlouběji nad volným dnem byla pozorována hejna vodních ploštic z čeledi klešťanek.