Holýšov – V poslední době řeší vedení města ve spolupráci se státní policií incidenty problematických občanů města, ale především cizích státních příslušníků. Čím dál častěji dochází na území Holýšova v blízkosti firem a ubytoven k nepořádku, výtržnostem či nevhodnému chování těchto kriminálníků na veřejnosti.

Příčina vzniklých problémů se skrývá v tom, že pracovní agentury do Holýšova cizí státní příslušníky přivezou, ubytují je a již se o jejich další aktivity a působení ve městě nestarají. Nepříjemnou zkušenost zažila i čtenářka Jana. „Cizinec onanoval v několika obydlených zónách na území Holýšova a svoje nevhodné chování předváděl dokonce i na dětském hřišti před teprve šestiletými holčičkami. Situace je opravdu kritická a je třeba, aby zde došlo co nejrychleji k zajištění maximální bezpečnosti slušných občanů. Po této aféře chci mít jistotu bezpečnosti a beze strachu poslat naše děti na oblíbené kroužky či ven za kamarády,“ popisuje obyvatelka Holýšova.

Vedení města se snaží na podněty místních reagovat a problém intenzivně řešit s příslušnými orgány. „Po setkání s hejtmanem a vedením kraje požadujeme důslednější kontrolu pracovních agentur, které sem nové zaměstnance přivádí. Nemůžeme totiž dopustit, aby naši občané začali mít strach o své děti a jejich smysuplné trávení volného času,“ uvádí starosta Holýšova Jan Mendřec.

Ve městě, kde působí několik středně velkých firem nad 100 zaměstnanců s plánem rozšiřování podniků, nefunguje Městská policie ani kamerový systém. To chce vedení města změnit v co nejkratším časovém horizontu.  „Vyvolal jsem jednání na Krajském ředitelství Policie v Plzni, za účasti Krajského ředitele, Okresního vedoucího policie i Cizinecké policie s cílem zajistit taková opatření, která by opakování jakéhokoliv protiprávního jednání zamezila. Zároveň usilovně jednáme se sousedním Staňkovem a Stodem o vytvoření spolupracující Městské policie, která by ve zhruba osmičlenném složení měla zvýšit bezpečnost v problematických lokalitách,“ zmiňuje starosta.

Obyvatelé Holýšova doufají, že se současná situace co nejdříve změní a v blízké budoucnosti bude v jejich městě klidněji.
„Finanční prostředky na zřízení a instalaci potřebného kamerového systému jsme již vyčlenili a věříme, že na počátku roku 2018 dojde k realizaci tohoto bezpečnostního opatření,“ slibuje za vedení města Jan Mendřec.