Autorem obou publikací je historik Jan Jirák s kolektivem. Knihy popisují 152 míst, na kterých se vařívalo či dnes vaří pivo. Z důvodu četnosti míst a množství informací je dílo členěno na region klatovský (1. díl) a prácheňský (2. díl). A k tomu ještě budou další data na elektronickém nosiči.

„Na místě samém bude možné publikace zakoupit. Autor bude samozřejmě přítomen rovněž. Na akci budou točena piva ze železnorudského pivovaru Belveder, kde došlo na našem okresu ke znovuzrození pivovarnictví. Představeno bude též nové pivo Bock 17-ti stupňové z uvedeného šumavského pivovaru. Hudební doprovod zařídí skupina Bráchové,“ uvedl starosta Chanovic Petr Klásek.

Kniha vznikla ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech a Plzeňským krajem.

Přebaly knih o pivovarech.Zdroj: Archiv

Setkání ministrů v Alžbětíně.
Ministři řešili na setkání v Alžbětíně i školství