Bylo doporučené podle studie Zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy – Klabava. Práce realizovali zaměstnanci státního podniku Vojenské lesy a statky.

„Louky v okolí Padrťských rybníků byly v minulosti nevhodně odvodněny. Podél silnice od hráze Dolejšího Padrťského rybníka k Hořejšímu byl vytvořen místy i několik metrů hluboký odvodňovací příkop, který je dle legislativy i potokem. Aby došlo ke zpřírodnění tohoto místa a k zpomalení odtoku vody, byly po dohodě s vlastníkem přilehlých pozemků provedeny zemní práce. Kladou si za cíl především zpomalit odtok vody z dané lokality a vytvořit nové biotopy pro rozmnožování obojživelníků a na vodu vázaných bezobratlých,“ uvedl vedoucí CHKO Brdy Bohumil Fišer.

Rozvlněním příkopu a tvorbou tůní dojde ke zpomalení odtoku vody z území. Vrátí se voda zdejším loukám a vytvoří se nové cenné biotopy. To ocení mezi jinými například kosatce sibiřské, řada zástupců vodního hmyzu a brouků nebo obojživelníci.

Některé potoky v Brdech byly nepřirozeně zahloubeny a místy násilně narovnány, aby fungovaly jako meliorace k odvodu nadbytečné vody. S ohledem na změnu využití území už tento požadavek není aktuální.

Na území CHKO Brdy je snaha obnovit přirozená stanoviště s cílem zvýšit retenční schopnosti a ekologické hodnoty krajiny. Toto opatření je jednou z prvních vlaštovek.

Kuželky. Ilustrační foto
Kuželkáři hrát nemohou. Herna SKK ale prochází rekonstrukcí