Evropská unie nyní ocenila způsob, jakým zde VLS fungují a zařadila je letos v rámci adaptace krajiny na klimatickou změnu do mezinárodního projektu LIFE. Jako jediná lesnická oblast v České republiky budou Brdy zapojeny do programu zaměřeného na udržení pestré krajiny přírodě blízkými způsoby péče. “Vnímáme to jako obrovskou poctu, které se našemu podniku a především brdským vojenským lesníkům dostalo,“ uvedl ředitel VLS Roman Vohradský.

Přechod na přírodě blízké hospodaření státního podniku ve zmíněné lokalitě byl zahrnut mezi špičkové environmentální projekty v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu. „Děláme maximum, abychom uchovali unikátní brdskou krajinu v takovém stavu, v jakém nám ji předali předkové. Jednoznačně preferujeme přírodě šetrné způsoby hospodaření, péče o les i krajinu, přirozenou obnovu lesních porostů po kůrovcové kalamitě. Brdy rovněž postihla, ale díky nasazení našich lidí zatím ne v takové míře jako v jiných oblastech,“ dodal Vohradský.

Podpora projektu LIFE umožní ještě více prohloubit úsilí o zavádění tradičních lesnických postupů a jít dál ve změně druhové skladby. Ke zpestření krajiny a ekologické stabilitě přispěje i vysazování lesních odrůd ovocných stromů. Nereálná tak není volná pastva dobytka na Padrťských pláních a dalších vhodných loukách nebo pokračování výzkumného projektu v brdských rybnících. Chov ryb se tu odehrává bez umělého přikrmování.

Vojenské lesy a statky spolupracují s výzkumníky z Opočna
Brdy čeká mohutné zalesňování, také v příhraničí vysadili desetitisíce stromů

Na adaptaci ekosystémů s ohledem na klimatické změny investují VLS přes 120 milionů korun. Hodlají omezit dosud dominantní smrk a nahradí ho jiné dřeviny. Právě kvůli tomu vojenští lesáci úzce spolupracují s vědci z České zemědělské univerzity a pracovníky výzkumného ústavu v Opočně. Šéf tamní stanice Jiří Novák počítá s tím, že porosty se budou postupně prořeďovat a následně zahušťovat vysemeněním pod stávajícím porostem: „Na volná místa se budou vysazovat i jiné dřeviny, které mají rády stín. Například buk nebo jedle. Jiný postup může být u světlomilných dřevin, jako je modřín, dub, borovice nebo bříza. Vytvoří se menší prosvětlená místa, na která se semena dostanou z bočních porostů nebo se sem nové druhy dosadí.“

Změna druhové skladby však potrvá hodně dlouho. A podmínkou přežití mladých stromků v lesích je i omezení stavu zvěře. Proto se součástí projektu stala i spolupráce se Saskými státními lesy, které v Krušných horách hospodaří přírodě blízkým způsobem už 30 let.