Název závodů TFA v překladu znamená „nejtvrdší hasič přežije“, závody mají hasiče připravit na různé fyzické zátěže. Na naší škole jsou závody trochu upraveny. Začíná se vytažením dvou hadic do schodů, poté se smotá hadice, která se umístí do speciální bedny, závodník pokračuje na překážku zvanou bariéra, která je vysoká 150 cm, pak dojde k další disciplíně, kde dostane do každé ruky jeden barel hmotnosti 20 kilogramů, předposlední disciplinou je hammerbox, kde každý závodník musí splnit 20 úderů a končí se výběhem do devátého patra školního internátu.

Po slavnostním zahájení v 8:30 hodin si všichni s pořadatelem prohlédli trať. V 9:00 hodin soutěž odstartovala. Letos se jí zúčastnilo 26 závodníků. Zvítězil žák 3. ročníku, který je již tři roky nadšeným a zodpovědným dobrovolným hasičem. Ale všichni si soutěž moc užili a děkují svým učitelům odborných předmětů Požární prevence za její uspořádání.

Jiřina Dušková, SPŠ dopravní, Plzeň