„Celou sezonu se Matěj vydával s vláčkou potokem od pramene až k ústí po stopách svého dědy, který zde vyrůstal. Pokoušel se objevit a ulovit pro něj velmi vzácného lipana podhorního, což se mu na potoce ještě nikdy nepodařilo, ale nejenom to,“ uvádí Matějův tatínek František s tím, že ve videu mohou diváci nahlédnout na velice zvláštní místa v okolí a Matěj povypráví zajímavé příběhy, které se tady odehrávaly v dávné minulosti.

„Tohle je moje domovská voda, potok, na kterém jsem začal chytat, hned jak jsem udělal rybářské zkoušky a před tím mě sem prý vozili i v kočárku,“ usmívá se mladý rybář a pokračuje: „Vyrůstal tady i můj děda, a právě po jeho stopách se vydáme.“ Nejenom rybaří na pstruhovém potoce, ale vypráví o zajímavých místech v okolí a příbězích jeho dědy.

Zdroj: Youtube

„Můj domovský potok teče v západních Čechách, má devět přítoků a jeho cesta vede mnoha malebnými údolími, krásnými lesy, skalními útvary a v okolí je neskutečně mnoho míst, která jsou historicky velice zajímavá.“

Vždy, když se u potoka s dědou prochází, vypráví mu, jak to tady vypadalo za jeho mládí. „Mám to moc rád, ale je mi zároveň i smutno. Bylo totiž po válce vody tu bylo tolik, že dalo koupat a když jste šli potokem, tak pstruhů, lipanů, a dokonce i parem tady bylo tolik, že ryby plavaly všude kolem a narážely vám do nohou. Dnes se toho bát nemusíte,“ popisuje Matěj a dodává stručně historku: „Za šest let jsem tu potkal jen jednoho jediného rybáře. A kde nejsou ryby, nejsou rybáři.“

Podzimní Pleš a okolí redakčním objektivem...
Podzimní Pleš redakčním objektivem: podívejte, co ukrývá zaniklá ves v pohraničí

Matěj dále vypráví příběhy svého dědy, jako například ten, jak jako malí kluci chytali pstruhy do ruky a jen se všichni báli sáhnout pod výmol pod stromem. „Až na mého dědu, sáhl tam a nahmatal obrovské břicho, začal radostí křičet a všichni se seběhli podívat. Rychle se ale rozutekli, nešlo totiž o obrovského pstruha, ale v rukách držel dost ošklivou a naštvanou vodní myš.“

Příběhy z potoka popisuje Matěj ve videu, které nazval: Potokem po stopách mého dědy.