Během celého dne tam soutěžily dětské sbory Karlovarského kraje v krajském kole soutěže ve sborovém zpěvu, kterou vyhlásilo ve školním roce 2018/2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Hostitelem a pořadatelem sborového klání byla ZUŠ Kraslice v zastoupení obětavé sbormistryně, sólové zpěvačky, skladatelky a učitelky – Mgr. Ivety Kateřiny Poslední a týmu jejích kolegů.

Se svým soutěžním programem se představilo celkem sedm sborů. Odborná porota v čele s doc.dr.Zdeňkem Vimrem, sbormistrem DJKT v Plzni, neměla lehký úkol. Sbory byly totiž perfektně připraveny, o čemž svědčí i skutečnost, že šest z nich bylo zařazeno do zlatého pásma. Do celostátního kola, které se bude konat v Litomyšli, nakonec poslala v kategorii komorních sborů DPS Kolibříci ze ZUŠ Sokolov (sbormistryně Zuzana Kolářová), v kategorii velkých sborů domácí soubor Harmonie Kraslice a Choir Melodie z Horního Slavkova a Lokte (sbormistryně Iveta Kateřina Poslední). Zvláštní ocenění si odnesla klavíristka ZUŠ Nejdek Lucie Patricie Komjatiová za citlivý klavírní doprovod a sbormistryně dětských sborů Rolnička, Zvoneček a Zvonek (Karlovy Vary) Miroslava Lendělová.

Soutěž ve sborovém zpěvu dětí.

Jménem poroty chci poděkovat organizátorům za skvělou reprezentaci, sboristům za perfektní výkony, jejich rodičům za to, že své děti podporují v této ušlechtilé aktivitě, a v neposlední řadě i skvělým sbormistryním a klavíristům.

Při zahájení soutěže mě zaujalo motto napsané v koncertním sále: „ Den bez písničky je jako den bez sluníčka.“ Ten sobotní se opravdu vydařil. Slunce svítilo venku i uvnitř sálu po celý den.

Marie Nováková