Jde tedy o závod dvojic, kdy oba z týmu během jízdy plní na stanovištích nejrůznější úkoly. Hází se míčkem nebo granátem, jede se jízda zručnosti, součástí je i zdravověda, luštění křížovky nebo poznávání dopravních značek a řešení dopravních situací.

Kategorie předškolních dětí jede okruh pouze po Cecimě, školní děti už míří do Kamenska až k Polánce a zpět. Kategorie školáků byla letos rozdělena na tři. Dětí z 1. – 3. tříd se účastnilo 15, ze 4. – 5. tříd jeli čtyři závodníci, v kategorii dětí z 2. stupně soutěžil jeden závodník.

Protože nám přálo i počasí, nikomu se během závodů nic nestalo (pouze jeden tatínek píchl kolo) a všechny děti dostaly pěkné ceny, byli všichni nadmíru spokojeni. Paní ředitelka Růžena Kohoutová všem poděkovala a předala ocenění.

Chtěli bychom poděkovat touto cestou Pekařství Jílek, za poskytnutí koláčků, paním kuchařkám za čaj a šťávu, všem paním učitelkám, které obsadily jednotlivá stanoviště, měřily čas nebo zapisovaly výsledky, dále pánům Martinu Nocarovi a Zdeňku Lokajíčkovi za zajištění setů a stánků, panu Václavu Bláhovi za přívod elektřiny a Ivanu Bystřickému za zapůjčení aparatury.

Těšíme se se všemi na závodech v příštím roce na viděnou.

Umístění v jednotlivých kategoriích na prvních třech místech:

- kategorie předškolních dětí:

1. místo – Lionel Moravec

2. místo – Lukáš Lorenc

3. místo - Amálie Matoušková

- kategorie žáků 1. – 3. tříd:

1. místo – Ivana Bystřická (2. místo v celkovém pořadí)

2. místo – Filip Knot

3. místo – Adéla Kozáková

- kategorie žáků 4. – 5. tříd:

1. místo – Michaela Labancová (3. místo v celkovém pořadí)

2. místo – Miroslav Jílek

3. místo – Karolína Veselá

- kategorie žáků 2. stupně:

1. místo: Petr Švehla (1. místo v celkovém pořadí)