„Povrch dálnice už byl na konci své životnosti a na některých místech už byl její stav považován za havarijní. I přes průběžné provádění lokálních oprav vykazovala vozovka velkou řadu závad. Během více než dvou měsíců tak byla provedena celková výměna cementobetonového krytu vozovky na více než osm kilometrů dlouhém úseku,“ popsal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic s tím, že šlo konkrétně o km 136,150 – 144, 200. Dodal, že součástí stavebních úprav byla například také výměna odvodňovacích žlabů, výměna a doplnění svodidel na krajnici a na přejezdech středového dělícího pásu, obnova oplocení nebo oprava propustků a mostů.

„V souvislosti s dokončením prací v řešeném úseku by tak v pondělí 17. června měly začít i práce na demontáži dopravních omezení v tomto úseku. Během středy 19. června by pak měl být tento úsek opět zprovozněn bez výraznějších omezení,“ uzavřel Koloušek.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provedlo dle Kolouška stavební úpravy na dálnici společenství firem EUROVIA CZ, a.s., STRABAG a.s. a REKMA, spol. s. r. o. za 338 milionu korun bez DPH.