Spolek úřadu vyčítá, že ve snaze ušetřit miliony za legální uložení, vyvezla obec Předslav stavební odpad na svůj pozemek v Měcholupech. „Odbor životního prostředí nyní tvrdí, že tuny odpadu na tomto místě vlastně nevidí, a že vlastně žádný odpad neexistuje. Když úředníci tohoto odboru dostali do ruky znalecký posudek potvrzující, že odpad zde skutečně je, pokusili se jej 'papírově' odstranit za pomoci nepravdivých vážních lístků,“ říká právník spolku Michal Čapek.

Vážní lístky Odboru životního prostředí předložil starosta obce Předslav Miloslav Kreuzer, který celou stavební akci jako zástupce investora kontroloval. „Všechny výkazy včetně vážních lístků jsem předal na odbor životního prostředí Městského úřadu Klatovy. Víc si nepamatuji, nemohu vše vědět,“ prohlašuje starosta.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Vzhledem k rozdílným názorům zúčastněných stran proběhlo v polovině září letošního roku místní šetření přímo na měcholupské skládce. Za MÚ Klatovy se účastnili mimo jiné místostarosta Václav Chroust, vedoucí odboru životního prostředí Renata Chvojková a vedoucí odboru výstavby a územního plánování Pavel Boublík. Přítomen byl i starosta obce Předslav a zástupci ekologického spolku Medvěd, kteří dlouhodobě za odstranění této skládky kontaminované zeminy bojují.

Na sporné skládce však už kdysi, konkrétně v sedmdesátých letech minulého století, podle Renaty Chvojkové prý skládka existovala. „Netvrdili jsme nikdy, že tu žádný odpad není. Jen jsme tvrdili, že tu není žádný nový odpad z kanalizace, protože nám bylo doloženo, že byl odvezen. A striktně odmítám, že kryjeme nezákonné nakládání s odpadem,“ argumentuje Chvojková. Pro své tvrzení o historické skládce však nemá žádný spis a argument o prokázaném odvozu stavebního odpadu jinam opírá jen o starostou předložené vážní lístky.

Městem Klatovy byl na schůzku přizván i odborník na odpady Václav Čížek. Ten hned v úvodu prohlásil: „Toto je nepořádek, který tu nemá co dělat, je to skládka komunálního odpadu promíchaná výkopovou zeminou a materiálem demoličního charakteru, tedy azbest, beton a cihly. Vykopané sondy prokazují relativní čerstvost návozu kontaminované zeminy.“

Pohled na dokončovanou stavbu nového úseku přeložky silnice I/27 Šlovice - Přeštice.
Jízda mezi Plzní a Klatovy bude pohodlnější. Uleví se i Horní Lukavici

Všichni zúčastnění se nakonec dohodli, že znalec pro město Klatovy vypracuje znalecký posudek, který by měl oficiálně potvrdit, že v Měcholupech jde o nový návoz odpadu ze stavby kanalizace a čistírny.

„Bereme situaci seriózně a vážně. Vyzývám proto všechny zúčastněné strany k zaslání otázek a podnětů, na které by nám měl znalecký posudek dát odpověď,“ uzavřel místní šetření místostarosta MÚ Klatovy Václav Chroust. Podle něj pak může starosta obce Předslav v brzké době očekávat výzvu k odstranění nelegální skládky v obecní části Měcholupy.