Koná se pod záštitou ředitelky Plzeňské filharmonie, o. p. s. a ředitelky festivalu Mgr. Lenky Kavalové a zahrnuje tři tematické celky.

Značnou část prezentace instalované na 20 panelech zaujímají publikované příspěvky, které byly autorce v průběhu 20 let otiskovány. Jedná se zejména o Plzeňský deník a dále časopisy Hudební rozhledy, Hudební výchova, Facultas nostra a Cantus nebo internetové portály www.operaplus.cz, www.dumhudbyplzen.cz a www.zpc.cz.

Není bez zajímavosti, že první příspěvek s hudební tematikou pojednával o vánočním koncertním turné houslových virtuosů Václava Hudečka a Gabriely Demeterové (1998) - viz foto.

Nutno podotknout, že Eva Hubatová se publikační a fotoreportérské činnosti věnuje již 22 let a za zmíněné období jí bylo zveřejněno přes tisíc příspěvků.

Další částí výstavy jsou portrétní fotografie zpěváků, pedagogů i hudebních skladatelů, pořízená v průběhu let 1998 až 2018.

Osobně mě těší, že mezi portréty nalézám mimo jiné významného českého muzikologa, pedagoga a hudebního skladatele prof. PhDr. Jana Vičara, CSc., který aktuálně působí na Katedře hudební kultury FPE ZČU v Plzni.  

Nedílnou součástí širokého spektra autorčiných činností je i výtvarná tvorba, kterou se zabývá rovných 10 let (2008 - 2018). Abstraktní obrazy zhotovuje fotografikou nebo autorskou technikou „fotoinformel“, pro kterou je od r. 2014 držitelkou ochranné známky. Uměleckou tvorbou se již prezentovala na mnoha tuzemských výstavách i v zahraničí.

Z pěti desítek motivů s hudební tematikou je patrné, že poslech hudby poskytuje umělkyni cenné výtvarné podněty, z nichž vzniká tzv. orfismus, což je výtvarný směr přibližující se svým vyjádřením jiným uměleckým formám, především poezii a hudbě. Výše uvedená tematika byla již prezentována v Českém rozhlasu i v rámci loňských Smetanovských dnů a následně v Národním muzeu v Praze, a to přímo v prostorách stálé expozice historických hudebních nástrojů Českého muzea hudby.

Byť Eva Hubatová nepatří k aktivním hudebníkům, vztah ke klasické hudbě ji provází již od dětství. Tatínek byl velmi zanícený pro hudbu a až do svých 85 let se věnoval hře na housle a v mládí navštěvoval mužský pěvecký spolek Hřímalý.

Cením si mediální podpory koncertů Evy Hubatové vč. pořizování zdařilé fotodokumentace, zhotovování plakátů či pozvánek a pevně doufám i v budoucí spolupráci se Západočeským hudebním centrem.

Jiří Bezděk