„Situace na silnici je opět katastrofální. Přítel měl opět proražené pneu a já prasklé sklo a nikdo se necítí za to zodpovědný. Jde opět o stejný úsek. Je mi do breku a nejen mě. Zrovna před Vánoci. Já vím, že za to silničáři nemohou, ale jezdím tudy 20 let a tyhle problémy jsou od loňska,“ uvedla jedna z řidiček Ivana Horn, která není jedinou, které se něco takového přihodilo.

ŘÍDÍ SE ZÁKONY

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje toho ale příliš změnit nemůže, musí dodržovat zákony. „Na Šumavě platí zvláštní podmínky vyplývající z chráněné krajinné oblasti. Ze zákona pro naši organizaci vyplývají speciální povinnosti, jak v těchto místech zabezpečit sjízdnost na pozemních komunikacích. Především tam platí přísný zákaz chemického posypu. Z toho důvodu je naše organizace povinna využívat místo posypové soli dostupný inertní materiál, který je v souladu s platnými normami. Jde o materiál nejedovatý, netečný a neškodný k okolnímu životnímu prostředí. Dokud nebude dostupný jiný materiál, který by byl vhodný do dané oblasti, nemůžeme postupovat s ohledem na zajištění sjízdnosti komunikací jinak,“ vysvětlila ze SÚS Plzeňského kraje Martina Králová.

MENŠÍ POSYP

Kvůli stížnostem z minulé zimy ale přeci jen jeden krok udělali, a to že změnili velikost posypového materiálu. „Jak nízké, tak i vysoké hodnoty mají své nevýhody. My jsme na dotčeném území používali nejprve materiál frakce 4/8 mm. Koncem loňského roku jsme začali používat jemnější frakci 2/5 mm. To znamená, že v současné době je tam sypáno drtí o velikosti maximálně pět milimetrů. Současně děláme pravidelně namátkové kontroly dodaných posypových materiálů,“ dodala Králová, která poznamenala, že nezabrání tomu, aby se i v tomto materiálu neobjevily větší kamínky.

Na území chráněných krajinných oblastí a národních a parků je možné žádat o výjimky, kde by směla SÚS používat chemický posyp, ale úsek Hartmanice Železná Ruda podle Králové nesplňuje podmínky.

Pokud si někdo poničí vůz o štěrk, je potřeba vše zdokumentovat a obrátit se s žádostí o náhradu škody na SÚS.